Good Food Microclimates

Op de EXPO Milano 2015 presenteerde LfM de ‘Climate Rescue Unit’ en ‘Good Food Landscape’. The Climate Rescue Unit werd gebruikt om bezoekers te informeren en te helpen bij het in kaart brengen van mogelijke stadslandbouwprojecten ter verbetering van het Milanese stadsklimaat. Het ‘Good Food Landscape’ werd gepresenteerd in de Laboratorium Jeep; een microlandschap met kruiden- en kiemgroenten met aangepaste LED-verlichting.

SUPURBFOOD

Korte(re) voedselketens zijn aanbevolen als een middel om de milieu-impact van het agrofoodsysteem te verminderen. Ze kunnen ook een rol spelen in de aanpak van stedelijke problemen zoals hitte eilanden, storm water control, obesitas, werkloosheid, etc. Echter, om de ecologische prestaties van het agrofoodsysteem te verbeteren, moeten ook andere stromen (bijvoorbeeld van nutri├źnten, water en stedelijk afval) worden overwogen. Wageningen UR was betrokken bij het project SUPURBFOOD, dat de stromen op een ge├»ntegreerde wijze behandelt.

Good Food microclimates 1.jpg

Urban Pulse

Om de milieu-impact van steden te verminderen en de toegang tot energie, water, voedsel en grondstoffen veilig te stellen, wordt een overgang naar een circulair stedelijk metabolisme bepleit door onderzoekers en overheden wereldwijd. Het doel van het URBAN PULSE project is om deze overgang te informeren door het begrijpen van ruimtelijke en temporele dynamiek van de grondstoffen in de stad Amsterdam: de hartslag van de stad.

Good Food microclimates 2.jpg