Markeer een bijzonder moment op Wageningen Campus

Heeft u een bijzonder moment of prestatie, verbonden aan Wageningen University & Research, dat u blijvend zou willen vastleggen op Wageningen Campus? Wageningen University & Research geeft relaties de mogelijkheid om een gegraveerde steen te leggen in het tegelpad tussen de twee onderwijsgebouwen Forum en Orion. Dit pad, waar nieuwe generaties studenten en docenten dagelijks gebruik van zullen maken, is de plek waar gedenkwaardige momenten samen de historie van Wageningen University & Research kunnen beschrijven. Het kan gaan om een lustrum, een prijs, een eredoctoraat, afstuderen met lof etc.