Populatie analyse Nederlandse Zwartbles schaap

Onderzoek op inteelt en verwantschap binnen en tussen de twee Zwartblesschapen stamboeken en simulaties naar de mogelijke effecten van uitwisseling op de inteelttoename.