Signalen en berichten van planten

Wetenschap is geen grapje. Deze informatie is dus serieus!

Planten zijn dan wel niet mobiel, ze staan heus niet weerloos in de aarde. Bij stress, zoals droogte, nemen ze interne maatregelen, zoals het sluiten van de huidmondjes in de bladeren. Bij dreiging van buitenaf, zoals insectenvraat, zenden ze signalen uit naar hun omgeving. Op de roep om hulp volgt al snel een reactie, in de vorm van een legertje bondgenoten dat de belager aanpakt.

Planten hebben meer zintuigen dan we denken maar relevante processen in de boom zijn van buiten vaak onzichtbaar. Met sensors, zoals bijvoorbeeld dendrometers en sapstroommeters kunnen wij deze processen zichtbaar en soms hoorbaar maken.