Lessnack: Bomenkap-alert voor bosbewoners?

Grote delen van het tropisch regenwoud in Zuidoost-Azië worden gekapt om palmolie te kunnen telen. Ook de Nederlandse supermarkten liggen vól voedingsmiddelen en cosmetica waarin deze goedkope plantaardige olie is verwerkt. De toenemende wereldwijde bevolkingsgroei en welvaart zullen de vraag naar palmolie verhogen met enorme gevolgen voor mens en natuur. In deze lessnack wordt ingegaan op deze gevolgen en mogelijke oplossingen.

Schoolvak Natuurkunde
Niveau Vanaf 3 vwo

In de lessnack (korte lesbrief) 'Bomenkap-alert voor bosbewoners?' leren de leerlingen over de toepassing van elektromagnetische straling en satelieten en hoe deze worden toegepast om illegale ontbossing tegen te gaan. Ook moeten de leerlingen nadenken over het eigen gebruik van palmolie en de gevolgen van de palmolieproductie.