Impact story

Duurzamer telen door digitale fenotypering

Met robots, drones en andere digitale technieken verzamelen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) essentiële informatie over planten. Boeren kunnen hiermee gerichter gewasbeschermingsmiddelen inzetten en plantveredelaars gebruiken de informatie in hun zoektocht naar klimaatbestendige gewassen.

De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Gewasbeschermingsmiddelen zijn nodig om planten gezond te houden, maar hebben ook impact op de biodiversiteit. Veel boeren vragen zich dan ook af hoe ze op een betaalbare en ecologisch verantwoorde manier hun gewassen kunnen beschermen. WUR draagt hieraan bij met fenotypering: het vastleggen van de uiterlijke eigenschappen van planten.

Trekkers met sensoren

Fenotypering gebeurt steeds vaker digitaal. Bijvoorbeeld met behulp van sensoren op een trekker, robots die tussen de gewassen rijden, maar ook met drones en satellieten. Deze gegevens worden vervolgens bestudeerd door Wageningse experts, onder meer in het hypermoderne Nederlandse Plant Eco-phenotyping Center (NPEC).

Volgens Marleen Riemens, Teamleider Gewasgezondheid, leveren de metingen een schat aan informatie op. Bijvoorbeeld over het stikstofniveau, of de bodem te nat of te droog is en of er minder pesticiden toegediend kunnen worden. Als voorbeeld noemt Riemens de aardappelplant. Door de reflectie van licht te meten kan worden bepaald of de boer moet bijmesten. In de toekomst moet het mogelijk worden om aan een hogere temperatuur af te lezen of de plant is aangetast door aaltjes. Zo is er in het veld of de kas direct aan de plant zien wat er gebeurt.

Planten veredelen voor klimaatverandering

De informatie die door digitale fenotypering wordt opgehaald is ook van belang bij plantveredeling. Zo zijn veredelaars geïnteresseerd in eigenschappen die ervoor zorgen dat een plant bestand is tegen droogte of zout. Die eigenschappen kunnen wellicht ook in andere planten worden geactiveerd, en dat kan van grote waarde zijn – zeker in tijden waarin extreme droogte en verzilting steeds vaker voorkomen.

Robuust landbouwsysteem

Digitale fenotypering biedt dus veel mogelijkheden om gewassen toekomstbestendig te maken. Maar, zo benadrukt Riemens, het gaat verder dan alleen de plant. Het gaat erom dat je de landbouw, de techniek en de ecologie bij elkaar brengt, en dat je daar een landbouwsysteem van maakt. Juist op die manier kan er een bijdrage worden geleverd aan gezondheid en biodiversiteit.