Partnership

Foodvalley

Foodvalley is hét kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland. In de stijgende vraag naar gezond en duurzaam voedsel kan en wil Foodvalley als koploper in kennis een centrale rol spelen in de oplossing.

De nood is hoog, dat weten we. De wereldwijde vraag naar voedsel zal tot 2050 naar verwachting met maar liefst 60 procent stijgen. Om aan die vraag tegemoet te komen, zijn baanbrekende innovaties nodig. Het is nu zaak om de kennis die er is, toe te passen in de productie van gezonde en duurzame voeding.

Foodvalley ecosysteem

Binnen het Foodvalley ecosysteem, met zijn bruisend hart in en om Wageningen, werken grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen al jaren samen aan innovatieve technologische oplossingen. Zowel binnen als buiten Nederland staat Foodvalley bekend als ecosysteem met kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voedselproductie en voeding.

Programma Foodvalley 2030: impuls voor baanbrekende innovaties

Het tienjarig publiek-privaat gefinancierde programma Foodvalley 2030 gaat de bestaande samenwerking tussen private en publieke partners intensiveren: samen werken aan de meest baanbrekende innovaties in landbouw en voedsel voor een duurzame en gezonde toekomst. Door beschikbare kennis te delen en toe te passen en om te zetten in innovaties die het verschil maken. Bijvoorbeeld door van elkaars faciliteiten en apparatuur gebruik te maken. De samenwerking in Foodvalley 2030 beperkt zich niet tot de regio; relevante partijen binnen én buiten Nederland zijn van harte welkom om te participeren.

Drie thema's

De ambitie 'Samen werken aan de meest baanbrekende innovaties in landbouw en voedsel voor een duurzame en gezonde toekomst' wil Foodvalley 2030 realiseren op drie thema's:

Circulaire landbouw

Innovaties realiseren die de transitie naar een circulaire, toekomstbestendige landbouw versnellen en daarmee de internationale concurrentiepositie van leden in binnen- en buitenland versterken. Dat is de visie van het innovatiethema Circulaire landbouw.

Voeding & gezondheid

Het ondersteunen van grensverleggende innovaties die mensen helpen gezond oud te worden en daarmee de internationale concurrentiepositie van leden en kennisleveranciers binnen en buiten Nederland versterken. Dat zijn de doelstellingen van het innovatiethema Voeding & Gezondheid.

Eiwittransitie

Meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten: de filosofie achter het innovatiethema Protein Shift. Bedrijven en andere stakeholders in de productieketen werken samen aan innovatieve en smakelijke plantaardige ingrediënten en producten, en aan de nieuwe technologieën die nodig zijn om deze te produceren. Dit werk draagt bij aan de transitie naar een gezond en duurzaam consumptiepatroon en versterkt de internationale concurrentiepositie van leden in binnen- en buitenland.

Het programma Foodvalley 2030 wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.