Impact story

Groene daken voor een leefbare stad

Over de hele wereld leven er meer mensen in de grote stad dan op het platteland. De verwachting is dat de impact van klimaatverandering, waaronder overstromingen en opwarming, in steden groter zal zijn. De bodem wordt steeds meer afgedekt, terwijl de groene ruimte kleiner wordt. Het ontwikkelen van groene daken schept mogelijkheden voor klimaataanpassing in stedelijke gebieden.

Motivatie

Tilburg had recent te kampen met extreme neerslag, wat overstromingen veroorzaakte. De gemeente wilde weten welk type groene daken het risico op deze overstromingen kon helpen verminderen, wat de mogelijke extra functies van groene daken zijn en welke wetgevingsvoorstellen de implementatie ervan zouden kunnen stimuleren.

Oplossing

We hebben de bestaande toepassingen van groene daken, de voor- en nadelen daarvan en de wetgevingsopties geïnventariseerd. Om een gemeenschappelijke visie op te stellen, werd het onderzoek voorgesteld aan en besproken met ambtenaren van de gemeente, de woningbouwvereniging, een bouwbedrijf, de regionale overheid en het waterschap.

Er worden verschillende types groene daken gebruikt voor verschillende doeleinden. Als groene daken uitsluitend worden gebruikt om overstromingsrisico's en stedelijke verwarming tegen te gaan, kunnen andere op de natuur gebaseerde oplossingen kosteneffectiever zijn, bijvoorbeeld het loskoppelen van de regenwaterafvoer van het rioleringssysteem en de infiltratie van het water in de bodem of in infiltratievijvers. Vanuit een multifunctioneel perspectief ondersteunen groene daken echter de klimaataanpassing, bieden ze een effectieve isolatie, verlengen ze de levensduur van het dak, bieden ze het een habitat voor biodiversiteit en verhogen ze de waarde van het onroerend goed. Voor de beste aanpassingseffecten kunnen groene daken het best dicht bij elkaar worden geplaatst en op grote schaal, bijv. op een industrieel complex of in een dichtbebouwde wijk. Groene daken worden ook gelinkt aan een beleid voor leefbare steden, bijv. als stedelijke landbouw, verfraaiing van het uitzicht of als ontmoetingsplaats.

Wageningen University & Research heeft deze activiteiten uitgevoerd in samenwerking met Deltares.

Woningbouwvereniging en bouwbedrijven neigen naar groene daken.

Impact en toekomstperspectief

Voor het succesvol implementeren van groene daken is een groot gebied het meest effectief. Om steun te krijgen van alle stakeholders (inclusief de woningbouwvereniging en de bouwbedrijven) is een gemeenschappelijke visie onmisbaar. Voor toekomstige projecten hebben de woningbouwvereniging en bouwbedrijven belangstelling getoond om de aanleg van groendaken te stimuleren. De resultaten van het onderzoek hielpen de gemeente bij het opstellen van een subsidieregeling, die in 2017 is ingevoerd. Aanvragers kunnen een subsidie voor 50% van de installatiekosten van groendaken krijgen, met een maximum van 25 euro per m² en een maximum totaalbedrag van 2.500 euro voor privé-eigenaren en 25.000 euro voor woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaars, en voor bedrijven en instellingen. Het totale beschikbare budget voor de periode 2017-2019 is 250.000 euro.

green_roof_0.jpg