Lesbrieven wiskunde

In de lesbrieven worden onder andere matrixvermenigvuldigingen, waarschijnlijkheidsmatrices, populatiemodellen en kantelpunten en alternatieve evenwichten in eenvoudige differentiaalvergelijkingen behandeld.

De lesbrieven staan op de Engelstalige Google site van Lia Hemerik. Op de website vind je (veelal) Nederlandse versies voor leerlingen en docenten.

Over de auteur

Lia heeft een PhD in biologie en Msc in Wiskunde. Van 2000 tot 2008 was zij ik werkzaam bij de voorganger van Wageningen Pre-University, VWOcampus. In die tijd schreef ze lessen die nuttig kunnen zijn voor middelbare scholieren en docenten. Voor vragen over de lesbrieven kun je contact met Lia opnemen.