Lessnack: Drugs opsporen met je smartphone?

Als politieagenten een wit poeder aantreffen willen ze uiteraard snel weten of en welke drugs het betreft. Hiervoor hebben agenten een ‘sneltest’ op zak, maar die werkt niet nauwkeurig en reageert ook op enkele andere stoffen dan drugs. Onderzoekers van de WUR hebben een toepassing van spectroscopie bedacht waardoor agenten snel en zelf hun drugsvondst zouden kunnen analyseren.

Schoolvak Natuurkunde
Niveau Vanaf 3 havo/vwo

In deze lessnack maken leerlingen kennis met een toepassing van elektromagnetische straling en molecuulstructuren.