Meedoen aan de DNA-test

Runderen van zeldzame Nederlandse dubbeldoel rassen kunnen in een erkend stamboek worden ingeschreven wanneer DNA-onderzoek aantoont dat het rund tot één van deze rassen behoort.

Hoe verloopt de inschrijving?

De onderstaande infographic legt stap voor stap uit hoe runderen getest worden. Ook staan de contactpersonen benoemd.

Infographic DNA onderzoek zeldzame dubbeldoel rassen
Infographic DNA onderzoek zeldzame dubbeldoel rassen

Stap 1: maak een afspraak

Benader de vertegenwoordiger van de rasorganisatie zoals in de infographic staat opgenomen. Hij of zij helpt u verder om de stappen te doorlopen.

Kosten

De kosten voor de DNA-test zijn €72,88 (exclusief BTW) per rund. Voor opname van een rund in een erkend stamboek gelden de reguliere kosten per stamboek.

Achtergrondinformatie

Als eigenaar van het rund is het volgen van het stappenplan van de infographic voldoende. Hieronder staat extra informatie.

Procedure

Meer informatie over het nut van registratie van zeldzame runderen en over het paraplubestand is te vinden in het onderstaande bestand.

Protocol

De gehele procedure van aanvraag door de eigenaar van het rund tot uiteindelijke opname in het stamboek en daarmee toevoeging aan het paraplubestand staat beschreven in het onderstaande protocol.