Mobility as a Service

We reizen elke dag naar het werk en maken regelmatig dienstreizen. Hoe doe je dat zo duurzaam mogelijk? Wat doet WUR om deze vervoersstromen in goede banen te leiden? En hoe zorgen we ervoor dat de impact op omgeving, milieu en klimaat binnen de perken blijft?

WUR wil duurzaam vervoer een extra impuls geven door het stimuleren van elektrisch rijden, fietsen en reizen met het openbaar vervoer. Hetzelfde geldt voor deelvervoer en efficiënt gebruik van dienstauto’s. Reizen per vliegtuig en eigen auto, zeker met fossiele brandstoffen, willen we terugdringen.  

De komende tijd biedt WUR steeds meer praktische mogelijkheden voor duurzaam en gebruiksvriendelijk vervoer. Hiervoor heeft WUR een overeenkomst gesloten met Mobility Mixx, leverancier van complete MaaS-oplossingen, oftewel Mobility as a Service.   

Meer weten over hoe dat er in de praktijk uitziet? Bekijk dan onderstaande animatievideo.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wat is Mobility as a Service?

Mobility as a Service ofwel MaaS wordt op vele manieren gedefinieerd. Eén daarvan is: ‘een app die multimodaal reizen faciliteert’. Reizigers stappen van de ene vervoerwijze over op de andere, bijvoorbeeld: vanuit huis met de fiets naar het station, dan met de trein naar een ander station en vervolgens met de bus naar het werk.

Met zo’n app kun je je reizen op een plannen en organiseren. De app heeft functionaliteiten als een reisplanner, reserveren, toegang tot openbaar vervoer (e-ticketing), facturatie en betaling en houdt rekening met actuele reisinformatie en persoonlijke voorkeuren.

De focus is gericht op de reiziger en op een volledig en flexibel reisaanbod. Dit maakt het gebruik van meerdere vervoersmiddelen in één reis makkelijk en aantrekkelijk. En gelijk ook duurzamer door een groener wagenpark met elektrische (deel)auto’s, makkelijke toegang tot openbaar vervoer en de optie om te kiezen voor een deelfiets.

De 9 stappen naar Mobility as a Service

  1. Elektrische deelauto’s van Amber voor dienstreizen. Op de campus zijn hiervoor inmiddels al twee hubs ingericht. Een hub is een centrale plek waar je een auto kunt ophalen. Deze stap is inmiddels gerealiseerd.
  2. Deelfietsen voor gebruik op de campus. Op de campus komen 10 fietshubs en er komt één fietshub bij de Leeuwenborch. In eerste instantie worden de deelfietsen door WUR-medewerkers gebruikt, in een later stadium zal dit worden uitgebreid naar studenten en naar medewerkers van bedrijven op en rond de campus.
  3. Integratie van openbaar vervoer in het reisadvies van de reisapp en betalen op rekening. Voor de gemaakte reizen wordt gefactureerd op kostenplaats van de afdeling.
  4. Uitbreiding gebruik elektrische deelauto’s door medewerkers van bedrijven op de campus, met hubs bij andere organisaties op de campus.
  5. Uitbreiding gebruik deelfietsen naar medewerkers van andere bedrijven op de campus, met hubs bij andere organisaties op de campus.
  6. Uitbreiding naar locaties buiten de campus: 5 fietshubs en 2 hubs voor deelauto’s o.a. bij station Ede/Wageningen.
  7. Gebruik deelfietsen en deelauto’s voor privégebruik van medewerkers.
  8. Gebruik deelfietsen door studenten.
  9. Uitbreiding gebruik naar directe omgeving (omwonenden).

MaaS is een pay-as-you-go bedrijfsmodel. De gebruiker betaalt alleen voor de diensten die daadwerkelijk worden afgenomen. Dat betekent bijvoorbeeld geen duur eigen bedrijfswagenpark met auto’s die vaak stilstaan, maar ‘groene’ deelauto’s waarvoor je per rit betaalt, of een abonnement per medewerker voor het gebruik van de diensten. Het wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt voor medewerkers.

Waarom is het voor WUR belangrijk dat andere bedrijven de mobiliteitsdiensten ook kunnen gebruiken?  

WUR gelooft erin dat door schaalvergroting de beste resultaten behaald kunnen worden. Zowel in gebruiksgemak - want er zijn veel verschillende mogelijkheden voor vervoer - als in duurzaamheid, omdat deelvervoer dan nog efficiënter ingezet. Uiteindelijk wordt vervoer in de regio voor alle partijen duurzamer en betaalbaar. Dit initiatief past dan ook goed bij het mobiliteitsconvenant van de regio Food Valley

Dit convenant is ook door WUR ondertekend.

Met Mobility as a Service voegen we de daad bij het woord!