Impact story

Monitoren van plastics in zeevogelmagen

Ieder jaar verdwijnt wereldwijd minimaal 8 miljoen ton plastic in zee en eindigt in wat we kennen als ‘de plastic soep’. In de Noordzee is een belangrijk deel hiervan afkomstig van de scheepvaart en de visserij. Zeevogels en andere dieren eten per ongeluk plastic afval of raken erin verstrikt.

Wageningen Marine Research onderzoekt de impact van plastic afval op het milieu en het dierenleven in zee. Ons instituut is grondlegger van een permanent graadmeteronderzoek aan plastics in magen van noordse stormvogels in de Noordzee. Deze onderzoeksmethodiek wordt inmiddels wereldwijd bij noordse stormvogels, maar ook bij andere mariene diersoorten toegepast.

De laatste tien à vijftien jaar is de hoeveelheid plastics in de onderzochte magen uit de Noordzee licht afgenomen. Toch wordt nog steeds in ruim 90 procent van de magen plastic aangetroffen.

Resultaten van het maagonderzoek bij de noordse stormvogel worden door Nederlandse en Europese overheden gebruikt om beleidsdoelen voor een schone zee te controleren. Het onderzoek heeft bijgedragen aan een maatschappelijke bewustwording van de risico’s van plastic afval en de noodzaak tot maatregelen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook