Noordzee in beweging

Hoe kunnen we met wetenschappelijk onderzoek de energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie op de Noordzee ondersteunen? In de serie 'Noordzee in beweging' delen experts van Wageningen Marine Research hun inzichten over het beheer, het gebruik en de bescherming van een gezonde Noordzee.

Er komt ook een moment waarop we heel duidelijk moeten afspreken: dit is een natuurgebied, daar mag je even niets.
Oscar Bos, marien ecoloog

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De ecologische balans herstellen

"De potentie van de Noordzee is enorm"

Op de Noordzee worden bijna alle natuurlijke processen beïnvloed door menselijke activiteiten. Dat zet het ecosysteem onder druk. Hoe herstellen we de balans? Martin Baptist en Oscar Bos over de natuurtransitie op de Noordzee.


Uiteindelijk zijn wij mensen ook gewoon onderdeel van het ecosysteem.
Nathalie Steins, sociale wetenschapper

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Veranderingen voor vissers

Het nieuwe vistuig de kiwikuil

Vissers zijn de meest klassieke gebruikers, maar de Noordzeetransitie heeft op hen de meeste impact. Wat is er veranderd, wat komt nog en hoe gaan vissers daarmee om? Nathalie Steins en Jaap van der Meer over de voedseltransitie op de Noordzee.


Het is makkelijk om te ageren tegen windmolens. Maar klimaatverandering is toch echt het werkelijke probleem van de Noordzee.
Martin Poot, Zeevogel-ecoloog

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Windmolens op zee

"We kunnen steeds meer monitoren. Daardoor komen we steeds meer te weten over de Noordzee."

In 2050 moet maar liefst 70 gigawatt aan elektriciteit worden opgewekt met windparken op zee. Wat is het effect van al die windmolens op de zeezoogdieren, vogels en vissen die in de zee leven? Tobias van Kooten en Martin Poot in gesprek over de energietransitie op de Noordzee.


Wij zullen nooit zeggen dat iets niet mag. Het is aan de beleidsmakers om te beslissen.
Josien Steenbergen - Programmaleider Windenergie op Zee
Foto: Niels Blekemolen
Foto: Niels Blekemolen

Ruimtelijke ordening op zee

Noordzee in beweging

‘Lange tijd gold het mare liberum: de zee is vrij, en de zee is van iedereen. We lopen nu tegen de grenzen van dat principe aan.’ Lees de longread met Josien Steenbergen en Bea Deetman over een Noordzee in beweging.