Power4GezondZwanger

Power4GezondZwanger is een programma waarin verloskundigen, diëtisten en zwangere vrouwen samen werken aan gezonde voeding. Bij Power4GezondZwanger wordt voeding op vier extra momenten tijdens de zwangerschap besproken. Het doel van Power4GezondZwanger is dat de zwangere vrouwen door middel van empowerment hun voedingskwaliteit tijdens de zwangerschap verbeteren.

Power4GezondZwanger wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met vele partners, zoals KNOV, NVD en Voedingscentrum. Dit project wordt gefinancierd door ZonMW en Regio Deal Foodvalley. Op deze website vertellen we meer over dit onderzoek.

Logo Power4GezondZwanger

Voeding beïnvloedt de gezondheid van moeder en kind over de gehele levensloop. Gezonde voeding in de eerste duizend dagen is van belang voor de gezondheid van het kind op korte en lange termijn. De zwangerschap is een kansrijk moment voor veranderingen in leefstijl omdat vrouwen het belang van gezonde voeding voor hun eigen gezondheid en die van hun kind zien.

De interventie

Het doel van Power4GezondZwanger is dat de zwangere vrouwen door middel van empowerment hun voedingskwaliteit tijdens de zwangerschap verbeteren. Het programma heeft de ambitie om vrouwen te ondersteunen bij het bereiken van (voedings)doelen die voor hen betekenisvol zijn.

Empowerment is de vaardigheid van individuen of groepen om capaciteiten te vergroten, situaties kritisch te analyseren en acties te ondernemen om deze situaties te verbeteren

Onder het vergroten van capaciteiten kan bijvoorbeeld het verkrijgen van kennis over gezonde voeding of betrouwbare informatiebronnen vallen. De vaardigheid om kritisch naar je eigen situatie en je gedrag te kijken helpt bij het identificeren van realistische mogelijkheden voor verbetering. Om daadwerkelijk gezonder te eten, moet nog de slag van de intentie naar actie gemaakt worden. Als dit lukt, empowert de vrouw zich om gezonder te gaan eten. En natuurlijk geldt dit niet alleen voor gezonde voeding, maar ook voor andere leefstijlfactoren!

Cocreatie

Binnen Power4GezondZwanger staat de zwangere vrouw met haar individuele behoeftes, wensen en doelen centraal. De zorgverlener neemt daarbij een ondersteunende rol in, de regie ligt bij de zwangere vrouw. Om dit te kunnen waarborgen dat het programma zelf aan deze eisen voldoet, is het programma in cocreatie met zwangere vrouwen, verloskundigen, diëtisten en andere stakeholders uit de geboortezorg ontwikkeld. In het gesprek kan de voor dit onderzoek ontwikkelde gesprekskaart ondersteuning bieden.

Bovenstaande afbeelding toont het programma van Power4GezondZwanger, waarbij vrouwen vier extra gesprekken voeren over voeding met verloskundige en diëtist
Bovenstaande afbeelding toont het programma van Power4GezondZwanger, waarbij vrouwen vier extra gesprekken voeren over voeding met verloskundige en diëtist

Het evaluatieonderzoek

Het onderzoek wordt in de vorm van een cluster randomized controlled trial uitgevoerd en een interventiegroep en een controlegroep. Power4GezondZwanger kan in een individueel traject uitgevoerd worden of geïntegreerd in CenteringPregnancy (CP).

Het onderzoek wordt in 14 verloskundige praktijken uitgevoerd (7 interventiepraktijken en 7 controlepraktijken), die ieder 25 zwangere vrouwen werven. De praktijken zijn willekeurig aan een van de groepen toegewezen.

In dit onderzoek meten we de effecten van Power4GezondZwanger op empowerment en voedingskwaliteit van zwangere vrouwen. Daarnaast kijken we naar de kwaliteit van leven, sense of coherence en de zelf-ervaren gezondheid.

Om deze parameters te kunnen meten, vullen de vrouwen in beide groepen aan het begin en aan het einde van het onderzoek vragenlijsten in over voeding en psychosociale gezondheid.

In de interventiegroep worden daarnaast 4 gesprekken over voeding gevoerd. 3 gesprekken voert de verloskundige, 1 gesprek wordt door de diëtist gevoerd. In de controlegroep wordt voeding besproken zoals dat gebruikelijk is in de praktijk.

De samenwerking tussen verloskundigen en diëtist is een belangrijk onderdeel van Power4GezondZwanger. De onderzoekers ondersteunen graag bij het opzetten van een samenwerking.

Informatie voor zwangeren

Algemene informatie over gezonde voeding tijdens de zwangerschap

Een gezonde voeding tijdens de zwangerschap heeft veel voordelen voor moeder en kind:

  • Gunstige effecten op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de baby
  • Minder kans op gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap
  • Minder kans op een vroeggeboorte
  • Bijdrage aan een gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap
  • Fitheid, wat gunstig is voor tijdens de bevalling

Algemene informatie over het Power4GezondZwangeronderzoek

We willen graag weten of meer aandacht voor voeding tijdens de zwangerschap helpt om gezonder te eten en zich goed te voelen.

  • Een groep bieden wij kosteloos vier gesprekken over voeding met de verloskundige en de diëtiste aan. Het gaat er daarbij om wat bij uw persoonlijke situatie past en wat u zelf belangrijk vindt. Er wordt aan u niets opgelegd.
  • De andere groep krijgt voedingsinformatie zoals gebruikelijk tijdens de zwangerschap.

U vult op twee momenten vragenlijsten in over uw voeding en over hoe u zich voelt. Zo kunnen wij zien of in de loop van de tijd iets is veranderd. Deelname is vrijwillig en u heeft geen nadelen voor u. U kunt op elk moment stoppen als u niet meer wilt deelnemen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Onderzoeksteam

Ik ben Renske van Lonkhuijzen en ik werk als PhD-onderzoeker bij Wageningen University & Research. Ik werk hier vier jaar aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van Power4GezondZwanger. Vooraf aan deze functie heb ik in Wageningen de BSc en MSc Gezondheid en Maatschappij gevolgd, waar ik met een sociaalwetenschappelijke bril naar gezondheid heb leren kijken. Ik heb me tijdens deze studies beziggehouden met onderwerpen zoals het stigma rond menstruatie en seksuele vorming. Ik vind het heel bijzonder om in dit project te mogen werken aan de gezondheid en empowerment van vrouwen in Nederland. Ik hoop van harte dat we hiermee een stap kunnen maken om de gezondheid van moeder en kind op grotere schaal verder te verbeteren.


Mijn naam is Susanne Cremers en ik ben onderzoeker bij Wageningen University & Research. Ik heb zelf twee kinderen die het middelpunt van mijn leven zijn. Tijdens mijn eerste zwangerschap is mij nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is wat ik zelf eet, daarom ben ik de Master Voeding en Gezondheid in Wageningen gaan volgen. Naast mijn werk aan de Universiteit geef ik training aan zwangere vrouwen en jonge moeders voor Mom in Balance. Voor mij een heel mooie combinatie van onderzoek doen en buiten actief werken! Ik hoop dat we met dit onderzoek vrouwen kunnen helpen om zich nog beter te voelen tijdens de zwangerschap en een bijdrage kunnen leveren aan een goede start voor ieder kind!


Ik ben Annemarie Wagemakers, universitair Hoofddocent Gezondheid & Maatschappij, projectleider van Power4GezondZwanger en trotse moeder van drie volwassen kinderen. Mijn ambitie is om met onderzoek bij te dragen aan gezondheid en welzijn. Ik ga daarbij uit van 'real-life settings', daar waar de mensen zijn om wie het gaat. In mijn onderzoek combineer ik graag verschillende methoden van onderzoek – kwalitatief en kwantitatief – en werk ik samen met verschillende disciplines. Ik vind participatie van stakeholders belangrijk, inclusief sociaal kwetsbare groepen, zodat de mensen om wie het gaat mee doen en baat hebben van het onderzoek en de resultaten.

Mijn naam is Jeanne de Vries. Ik ben universitair docent op het gebied van voedselconsumptie en voedingsadvisering. Ik heb een volwassen zoon, twee volwassen dochters en vijf kleinkinderen. Mijn jongste dochter is in verwachting van haar eerste kind. Ze heeft regelmatig vragen over bijvoorbeeld babybenodigdheden maar ook zeker over haar eten. Mijn voedingskennis komt dan goed van pas. In het project Power4GezondZwanger ben ik geïnteresseerd in het verbeteren van de voedingskwaliteit van zwangere vrouwen maar ook in het meten ervan. Voor meting van de voedingskwaliteit hebben we een speciale tool ontwikkeld: de Eetscore voor zwangeren. Oorspronkelijk ben ik opgeleid als diëtist. Daarom vind ik het jammer dat diëtisten nog weinig betrokken zijn bij de voedingszorg van zwangere vrouwen. Ik verwacht en hoop dat zij een extra bijdrage kunnen leveren in het project. Daarnaast zou het leuk zijn als de door ons ontwikkelde Eetscoretool een plaatsje krijgt in de voedingszorg voor zwangeren.

Meer informatie?

Wil je meer over het onderzoek weten of wil je met je praktijk deelnemen? Neem dan contact met ons op!