Showcase

Sensoren meten energieniveau dieren

Heeft een kweekvis last van een verandering in het kweeksysteem? Hoe kun je achterhalen of een populatie wilde dieren beïnvloed wordt door een verstoring in de leefomgeving? Het zijn vragen die Wageningse wetenschappers steeds beter kunnen beantwoorden, dankzij het gebruik van sensoren. Dat biedt straks allerlei mogelijkheden, zowel in de vee- en visteelt als in het wild.

Leven kost energie, en voeding levert de brandstof. Voor dieren is de hoeveelheid voedsel meestal schaars, waardoor efficiënt energieverbruik de sleutel tot succes is voor een individueel organisme. Het energieverbruik van een dier stijgt bijvoorbeeld als het vaak moet vluchten of als het wordt geconfronteerd met ziekte of ongunstige leefomstandigheden. Hoe minder energie daarvoor nodig is, hoe meer er beschikbaar is voor groei en voortplanting. Factoren als klimaatverandering, verontreiniging, ziekteverwekkers of andere verstoringen van de leefomgeving hebben invloed op het energieverbruik.

Sneller weten wat er aan de hand is voorkomt dat dieren meer last krijgen van de verstoring. Onze sensoren helpen daarbij.
Ecotoxicoloog Edwin Foekema