Verkeer en parkeren

Op Wageningen Campus is de Wegenverkeerswet van toepassing. De hele campus is een verboden te parkeren zone (bord E01 zone). Dat houdt in dat u alleen in de daarvoor bestemde vakken mag parkeren, daarbuiten handhaaft de Gemeente Wageningen op fout parkeren.

Dat geldt ook als u parkeert op een plek voor een specifieke doelgroep, zoals bussen, mindervaliden of leveranciers, terwijl u niet tot de doelgroep behoort. Op alle parkeerterreinen van WUR zijn parkeerplekken met laadpalen voor elektrische auto’s. Het parkeren op deze plekken zonder de auto op te laden is ook niet toegestaan.

Parkeerterreinen Wageningen Campus

Wageningen Campus beschikt over 7 grote parkeerterreinen, waarvan er 3 eigendom zijn van WUR (P1-P3). In de parkeergarage van Unilever (P5) staan 230 parkeerplaatsen ter beschikking van WUR. Bezoekers kunnen hier alleen toegang toe krijgen met een speciale code, die ze ontvangen van hun ‘gastheer’, wanneer deze plekken in de parkeergarage heeft laten reserveren. Volg anders P1, P2 en P3 om een parkeerplek te vinden.

Bij de grote parkeerterreinen vindt u een plattegrond van de campus en start de bewegwijzering naar de diverse gebouwen. Vanaf de parkeerterreinen is dat maximaal 10 minuten lopen. De plattegrond staat ook bij de ingangen van het terrein en bij de bushaltes.

Parkeren bij De Bongerd

Bezoekers van Universitair Sportcentrum De Bongerd kunnen bij het sportcentrum parkeren. De parkeerplaats bij Zwembad De Bongerd is uitsluitend bestemd voor bezoekers van het zwembad.

Verkeersregels op Wageningen Campus

Wageningen Campus is een 30-km-zone. Bij alle toegangswegen voor bestuurders (auto's, fietsers e.d.) staat dit aangegeven (bord 30-kmu). In een 30 km zone zijn alle kruispunten gelijkwaardig. Kruispunten waarin een bepaalde hoofdstroom prioriteit krijgt, zijn als voorrangskruispunt ingericht. Bijvoorbeeld de zebrapaden waar voetgangers voorrang hebben en de kruisingen met de Bornsesteeg, waar fietsers voorrang hebben.

Over Wageningen Campus loopt de busbaan, waar Gemeente en Provincie zeggenschap over hebben. Houdt er rekening mee dat de maximaal toegestane snelheid op de busbaan 50 km/u is en alle verkeer op de busbaan, zoals lijn- en hulpdiensten, voorrang heeft.

In het centrale gebied rondom de onderwijsgebouwen Atlas, Orion en Forum zijn alle paden gelijkwaardig en bestemd voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers).