Marina van Damme Fonds

Het Marina van Damme Fonds ondersteunt getalenteerde vrouwelijke WUR alumni bij een volgende stap of wending in hun loopbaan. De beurs bestaat uit een bedrag van 9.000 euro en is bedoeld voor verdieping of verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project.

Winnaressen Marina van Damme beurs 2023

De winnaressen van dit jaar, Monicah Mburu uit Zambia en Pey Sze Teo uit Singapore, zijn zo’n tien jaar geleden begonnen aan een promotietraject bij WUR en zijn na hun promotie teruggekeerd naar de regio waar zij zijn opgegroeid. Daar werken ze aan onderzoek naar gezondheid. De Resource interviewde de twee winnaressen.

Lees het artikel hier!

Winnaressen 2022

De winnaressen van de Marina van Damme beurs 2022 zijn Martyna Hogendorf en Adita de Haan - Fuentes Usquiano. Gefeliciteerd! Het hele verhaal van de twee winnaressen lees je in onderstaand nieuwsbericht.

Lees het nieuws

Beurs 2021

Vanwege de COVID-pandemie is de Marina van Damme beurs niet uitgereikt in het jaar 2021.

Winnaressen 2020

Het Marina van Damme Fonds heeft dit jaar voor de derde keer beurzen toegekend aan Wageningse alumni. Net als vorig jaar is er dit jaar voor gekozen om twee volledige beurzen beurs toe te kennen. Iris van der Meer en Iris van ’t Erve ontvangen ieder een beurs ter waarde van 9000 euro. De beurzen werden uitgereikt op 17 november tijdens een online bijeenkomst via MS Teams.

Iris van der Meer
De jury was onder de indruk van winnares Iris van der Meer vanwege haar enthousiasme en ervaring tot nu toe. Al na 6 maanden werken als natuurbeschermer bij WWF Zambia kreeg ze promotie als Wildlife Programme Coordinator. Inmiddels is Van der Meer manager van een team van drie en is ze toe aan een andere stap in haar persoonlijke en professionele ontwikkeling waarmee ze een nog grotere bijdrage kan leveren voor een duurzame toekomst. De jury heeft er alle vertrouwen in dat Van der Meer met het uitvoeren van haar plan in de positie komt om een meer impactvolle en zinvolle bijdrage te leveren aan wereldwijde problemen.

Winnares Iris van der Meer
Winnares Iris van der Meer

Met steun van de Marina van Damme-beurs kan Van der Meer de master Conservation Leadership aan de Cambridge University financieren, die ze in oktober 2020 startte en die uit twee delen bestaat: met lezingen, debatten, groepswerk, individuele presentaties, rapportage en veldwerk bezoeken in Engeland van oktober tot maart, en een stage vanaf april.

Iris van ’t Erve
De tweede winnares, Iris van ’t Erve, maakte indruk op de jury met haar ambitie om de manier waarop kankerpatiënten worden behandeld te veranderen. Kankermedicijnen hebben vaak vervelende bijwerkingen en zijn duur. Daarom is het belangrijk om in te schatten welke patiënt baat heeft bij welke behandeling. Kortom, therapie op maat. Dit wordt echter bemoeilijkt doordat tumorweefsel, wat voor deze evaluatie gebruikt wordt,  niet altijd beschikbaar is. Met haar promotieonderzoek 'Betere behandeling van darmkankerpatiënten met uitzaaiingen dankzij therapie op maat door analyse van circulerend tumor-DNA in bloed' wil Van ‘t Erve daar verandering in brengen.

Winnares Iris van 't Erve
Winnares Iris van 't Erve

Met de Marina van Damme-beurs kan Iris een speciale cursus volgen die specifiek is voor haar onderzoeksgebied: ‘Advanced Sequencing Technologies & Bioinformatics Analysis’ in het Cold Spring Harbor Laboratory in New York. Deze cursus is specifiek gericht op de data-analyse en bio-informatica van Next Generation Sequencing-technologieën met een medische toepassing. De cursus kan een waardevolle bijdrage leveren aan zowel de carrière van Iris als om meer onderzoek van de grond te krijgen. De jury is het ermee eens dat het koppelen van biologische kennis aan bioinformatica-kennis cruciaal is en heeft er vertrouwen in dat het geld goed terecht gaat komen.

Bekijk ook het nieuwsbericht.

Winnaressen 2019

De kwaliteit van de ingezonden nominaties voor het Marina van Damme Fonds was dit jaar zo hoog, dat is besloten niet één, maar drie beurzen toe te kennen. Chantal Vogels en Judith Houtman ontvangen ieder een volledige beurs ter waarde van 9000 euro. Nienke van Staaveren ontvangt een aanmoedigingsbeurs van 2500 euro. De beurzen werden op 26 november 2019, tijdens het eerste Feminer Wageningen diner, uitgereikt aan de winnaressen.

Rolmodel voor vrouwen
In het judicium stelde de jury vast dat winnares Chantal Vogels een rolmodel voor vrouwen is die een carrière in de wetenschap nastreven. Dat komt volgens de jury door haar ambitie om een speciaal expertisenetwerk op te zetten en zo het gebied van door virussen overgedragen ziekten te ontwikkelen.

De Marina van Damme Beurs stelt haar in staat twee persoonlijke trainingen te volgen over het manipuleren van virussen en het analyseren van de daaruit verkregen gegevens. Deze nieuwe inzichten kunnen mogelijk leiden tot nieuwe doorbraken op het gebied van door muggen overgedragen virusevolutie.

Expertise in biochemie
De jury was onder de indruk van Judith Houtman's expertise in biochemie en neurodegeneratie en haar toewijding om een beter begrip van neurodegeneratieve ziekten te krijgen door de ziekte als systeem te bestuderen.

De Marina van Damme Beurs helpt haar bij het volgen van workshops over bio-informatica en de analyse van sequentiegegevens voor het verkrijgen van deze nieuwe vaardigheden, en het bezoeken van het Fred Cage Lab van het Salk Institute for Biological Studies in Californië om deze vaardigheden toe te passen op haar onderzoeksproject.

Aanmoedigingsprijs voor dierenwelzijn
De ontvanger van de aanmoedingsbeurs, Nienke van Staaveren, heeft een master in Animal Sciences en is momenteel werkzaam als postdoc in het Campbell Centre for the Study of Animal Welfare aan de University of Guelph in Canada. In september van dit jaar is ze begonnen als projectmanager voor het Genomic Applications Partnership Program.

Nienke zal de Marina van Damme beurs gebruiken om trainingen te volgen die haar zullen helpen om het projectteam te leiden en duurzame en zinvolle bijdragen te kunnen leveren aan projecten om het dierenwelzijn te verbeteren.

Lees het volledige nieuwsbericht hier.

Winnares 2018

Dr.ir. Julia E. Samson is de allereerste winnares van de Marina van Damme beurs in Wageningen. Met de hulp van deze beurs van 9.000 euro kan Julia Samson haar wetenschappelijke carrière voortzetten als postdoctoraal medewerker bij de afdeling Collectief Gedrag van het Max Planck Instituut in Konstanz. In dit postdoctorale project wil ze nieuwe uitdagende vaardigheden verder ontwikkelen, zowel in het modelleren van collectief gedrag als in neurobiologie. Deze neurofysiologische technieken zullen in de VS gevolgd moeten worden. De Marina van Damme beurs zal worden gebruikt om deze korte studies in neurobiologie te kunnen volgen.

Bij de uitreiking memoreerde prof. Tinka Murk, hoogleraar Ecologie van Marine Dieren, de hoge wetenschappelijke en interdisciplinaire niveau van haar werk, tijdens de biologie-opleiding in Wageningen, maar ook de aansluitende studies in Woods Hole Oceanographic Institution in de VS en haar promotieonderzoek aan de University of North Carolina, VS, waarin ze telkens zee-onderzoek combineerde met technische wetenschappen.

The grant will enable Julia to even further elaborate this interface, adding expertise in neurophysiological techniques and modelling of collective behaviour of pulsing corals, in this way bridging these specialisms as only very few people do.
Jury 2018

De jury was onder de indruk van de kwaliteit van alle twaalf nominaties, maar stemde unaniem in met de aanvraag van Julia Samson. Haar werk en het succesvol combineren van mariene biologie en gespecialiseerde technische wetenschappen. Door deze vaardigheden toe te voegen aan haar nu al indrukwekkende vaardigheden, wordt Julia een sterke kandidaat voor facultaire functies in verschillende soorten onderzoeksgroepen, waaronder fundamentele, medische en meer toegepaste of zakelijke omgevingen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

De Marina van Damme beurs is niet alleen een financiële steun voor mijn carrière maar vooral een menselijke steun. Ik ben in een hecht netwerk verwelkomd waar ik buitengewoon getalenteerde en gedreven vrouwen met diverse achtergronden heb leren kennen. Om deel van deze groep te mogen zijn is voor mij een eer.
Julia E. Samson, winnares 2018

Reden van Marina van Damme voor openen fonds op naam

Marina van Damme studeerde in Delft, promoveerde in Twente en maakte carrière bij de Koninklijke Zoutfabriek en het latere Akzo. Aan het einde van haar loopbaan was ze lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bekleedde ze diverse andere adviesfuncties.

'Toen ik ging studeren in 1947, was in Delft maar 1 op de 100 studenten vrouw. Dat ik carrière heb gemaakt, is geen vanzelfsprekendheid geweest maar ik heb er ontzettend van genoten. Dat gun ik andere vrouwen ook', vertelt de inmiddels 86-jarige mevrouw Van Damme.

'Mijn man was overleden, we hebben geen kinderen en ik vroeg me af wat ik zou doen met mijn vermogen. De doorstroming van Nederlandse vrouwen naar hogere functies loopt nog steeds achter ten opzichte van hun mannelijke collega's en vrouwen in het buitenland.

Zo kwam ik op het idee om vrouwelijke ingenieurs te ondersteunen die enige jaren werkervaring hebben en zich verder willen ontwikkelen.

Hoe is het Marina van Damme Fonds ontstaan?

Marina van Damme studeerde in Delft, promoveerde in Twente en maakte carrière bij de Koninklijke Zoutfabriek en het latere Akzo. Zij wilde graag vrouwelijke ingenieurs en gepromoveerden ondersteunen die enige jaren werkervaring hebben en zich verder willen ontwikkelen. In 2003 stelde ze daarom de jaarlijkse Marina van Damme beurs in aan de universiteiten van Twente en Delft. In 2010 kwam daar de Technische Universiteit Eindhoven bij. Met het ontstaan afgelopen jaar van de 4TU Federatie heeft ze ook Wageningen toegevoegd aan deze serie.

Foto

Op de foto is de ondertekening vastgelegd. U ziet van links naar rechts: Delia de Vreeze, directeur University Fund Wageningen, Marina van Damme, donateur, en Louise O. Fresco, voorzitter raad van bestuur van Wageningen University & Research.

ondertekening.jpg

Marina van Damme netwerk

De Marina van Damme beurs wordt ook jaarlijks uitgereikt aan veelbelovende alumnae van de andere technische universiteiten: Delft, Eindhoven en Twente. De beurswinnaressen vormen samen het inspirerende, creatieve en actieve Marina van Damme netwerk.

Meer weten? Kijk op de website van het Marina van Damme netwerk.