Aanmeldformulier UFW Thesis Award 2022

Een thesis nomineren voor de Thesis Award 2022? Neem dan eerst goed de richtlijnen door en vul onderstaand aanmeldformulier in.

Let op: Een thesis dient te worden voorgedragen door de leerstoelhouder of door stafleden met promotierecht in afstemming met de leerstoelhouder. Studenten kunnen niet zélf hun thesis voordragen en er kan slechts één thesis per leerstoelhouder worden genomineerd.

Na aanmelding via onderstaand formulier dient u de volgende documenten via SURFfilesender of WeTransfer op te sturen naar ufw@wur.nl.

  • Thesis (PDF).
  • Samenvatting van thesis in het volgende format: intro – resultaten – conclusie (maximaal 250 woorden).
  • Motivatiebrief, geschreven door de thesis begeleider of de leerstoelgroephouder. De motivatiebrief bestaat uit maximaal 500 woorden. De aspecten die opgenomen moeten worden in de motivatiebrief, zijn te vinden in het bestand "Format motivatiebrief" (zie rechts op deze pagina).
  • Beoordelingsformulier, officiële versie, ingevuld door de examinatoren. Standaard format, voor voorbeeld zie rechts.
  • Similarity check, een recente plagiaatscan van maximaal 1 week oud, via Turnitin (in Brightspace). Zie instructies rechts.

Deadline: 1 mei 2023, 23:59.