Beleidsondersteunend onderzoek (BO)

Met het Beleidsondersteunend onderzoek (BO) draagt Wageningen University & Research bij aan de realisatie van de maatschappelijke taken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De onderzoeksresultaten worden gebruikt door LNV en door (maatschappelijke) organisaties die betrokken zijn bij LNV-beleid. Denk aan organisaties in de landbouwsectoren, natuurorganisaties, (voeding)industrie, onderwijsinstellingen, provincies en gemeenten. Onder de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 (KIA) van het ministerie van LNV vallen verschillende missies, die sturing geven aan de onderzoeksprogrammering. Naast de KIA-gerelateerde missies, heeft LNV vijf aanvullende missies geïdentificeerd, de LNV-MMIPs.

Lopend in 2023

Afgeronde projecten