Product

Brochure hokverrijking voor varkens

Goede hokverrijking zorgt ervoor dat het varken kan eten, bijten, wroeten en spelen. Wageningen Livestock Research heeft een brochure samengesteld met informatie over hokverrijking voor varkenshouders en erfbetreders.

Informatie voor varkenshouders en erfbetreders

In onderstaande brochure wordt ingegaan op de vereiste eigenschappen en juiste wijze van aanbieden van hokverrijking. Die kennis stelt de varkenshouder in staat op een onderbouwde manier zelf keuzes te maken voor effectieve hokverrijking. Verrijking die past in de bedrijfsvoering én voldoet aan de wettelijke norm. Dierenartsen en andere erfbetreders, zoals veevoeradviseurs en stalinrichters, kunnen de brochure ook gebruiken om hun klanten te adviseren.

Wetgeving rondom hokverrijking

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving. Het is een zogeheten ‘open norm’; ofwel een doelvoorschrift. Het doel wordt aangegeven, maar de manier om dat doel te behalen mag de varkenshouder zelf vormgeven. Dat biedt ruimte voor innovatie, maar geeft wel minder houvast of de hokverrijking wel voldoet aan de wettelijke norm. Deze brochure kan gebruikt worden om een goede keuze te maken. De brochure geeft geen wettelijk minimum. Dat wordt bepaald door de varkens zelf: hebben ze voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen en worden ongewenst gedrag en verwondingen daarmee voorkomen?

Download de brochure over hokverrijking