Winnaar 2023 Kang Li met zijn prijs

Aalt Dijkhuizen Fonds

Het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds verstrekte beurzen aan talentvolle MSc- en PhD-studenten en postdoc-onderzoekers verbonden aan Wageningen University & Research, die naar een topinstelling in het buitenland zijn gereisd om daar nieuwe, hightech kennis op te doen.

Het fonds heeft tussen 2015 en 2023 aan 9 studenten een beurs kunnen verstrekken. In 2023 was de laatste mogelijkheid voor het aanvragen van een beurs.

Aalt Dijkhuizen was de voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research van 2002 tot 2014. Het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds is ter gelegenheid van zijn afscheid door de Wageningen Ambassadors aangeboden. Bijdragen van de Ambassadors aan het fonds is € 5000 per jaar gedurende 5 jaar.

Winnaar 2023

Ik denk dat ik veel geluk heb dat ik deze kans heb om mijn economische problemen op te lossen, zodat ik me meer op onderzoek kan richten. Dat is heel erg waardevol voor jonge onderzoekers en studenten.
Kang Li staat met Wouter Hendriks, Lies Boelrijk en Anne Zaal, en zijn prijs van 4500 euro. Foto: Art van Grondelle.

Kang Li ontving de Aalt Dijkhuizen Beurs 2023 voor zijn werk aan regenwormen. In zijn testimonial beschrijft hij zijn toekomst en dankbaarheid naar het fonds.

Winnaar 2022

Ik ben vereerd met het winnen van de Dr. ir. Aalt Dijkhuizen prijs om entomologisch onderzoek in Italië te doen binnen mijn masterscriptie in plantenwetenschappen.
Raghavendra Reddy Manda samen met Lies Boelrijk (directeur UFW) en Wouter Hendriks (jurylid beurs). Foto door Guy Ackermans.
Raghavendra Reddy Manda samen met Lies Boelrijk (directeur UFW) en Wouter Hendriks (jurylid beurs). Foto door Guy Ackermans.

“Voor mijn MSc-scriptie ga ik naar de Universiteit van Padua in Italië om het effect te bestuderen van waardplantmanipulatie op de bruin gemarmerde stinkwants (Halyomorpha halys) die tomaat en paprika teistert. Deze stinkwants komt nu voor in verschillende Europese landen, waaronder Zwitserland, Italië, Frankrijk en Oostenrijk. Dit insect kwam naar voren als een schadelijke invasieve plaag van fruit- en groentegewassen. In Nederland werd deze kever tot het najaar van 2018 alleen in Limburg waargenomen, maar nu is hij overal in het land te vinden. Er zijn meer dan 200 gerapporteerde waardplanten voor deze bug (zeer polyfaag). Tot op heden zijn er geen goede maatregelen bekend om deze plaag, die mogelijk ernstige economische verliezen kan veroorzaken, te bestrijden. Daarom hebben we strategieën voor geïntegreerde plaagbestrijding nodig om deze verwoestende plaag onder controle te krijgen. De dr.ir. Het Aalt Dijkhuizen Fonds stelt mij in staat onderzoek te doen naar dit insect en er mijn volle aandacht aan te besteden. Dit fonds heeft me de kans gegeven om te leren en mijn kennis te delen. Ik ben verheugd om de kennis die ik opdoe uit mijn onderzoek te delen met Wageningen University & Research en de Nederlandse agrifoodsector(en).”

Raghavendra Reddy Manda

Winnaars 2020

Op 9 juni 2020 is de dr. ir. Aalt Dijkhuizen beurs tweemaal uitgereikt aan de volgende kandidaten:

Paul Ruigrok

Het Dr. Ir. Aalt Dijkhuizen fonds ondersteunt mij om hier 6 maanden onderzoek te doen waardoor ik mij volledig op het onderzoek kan richten.

"Voor mijn Msc thesis ga ik onderzoek doen aan appel schurft (Venturia inaequalis) aan Massey University in Nieuw Zeeland. In de teelt van appels wereldwijd is appel schurft een grote ziekte en hij wordt steeds lastiger om te beheersen. Ik ga meehelpen aan een onderzoek dat als doel heeft de infectie van appel schurft op moleculair en genetisch niveau te begrijpen. Deze kennis kan uiteindelijk gebruikt worden in de veredeling van resistentie appels. Hierdoor is de ziekte beter te onderdrukken en kunnen er ook in de toekomst duurzame appels geproduceerd worden.

Aan Massey University is appel onderzoek op top niveau door de ervaring die ze al met appel schurft hebben en door nieuwe data van het genoom van de schimmel. Hierdoor kunnen ze nu grote stappen zetten om de infectie beter te begrijpen. Het Dr. Ir. Aalt Dijkhuizen fonds ondersteunt mij om hier 6 maanden onderzoek te doen waardoor ik mij volledig op het onderzoek kan richten."

Foto_Paul.jpeg

Simone Verhagen

Ik kijk er naar uit om de kennis die ik door mijn onderzoek heb opgedaan te delen met de Wageningen Universiteit.

"Dankzij het dr. Ir. Aalt Dijkhuizen Fonds kan ik mijn stage aan de Chalmers University of Technology in Gotenborg Zweden financieren voor mijn Environmental and Biobased Biotechnology master. Ik ga onderzoek doen naar de extractie van eiwitten uit zeewier bij de Food and Nutrition group van prof. Ingrid Undeland. Ik vind het een eer om door het bestuur uitgekozen te zijn voor de beurs, dit verlicht mijn financiële last waardoor ik mij meer kan focussen op het onderzoek. Ook kijk ik er naar uit om de kennis die ik door mijn onderzoek heb opgedaan te delen met de Wageningen Universiteit."

AaltDijkhuizenSimone.JPG

Winnaars 2019

Janine Tolksdorf

Thanks to the Dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fund I am able to do a 4-month internship at ESR within the scope of my Masters in Food Safety.

"The Institute of Environmental Science and Research (ESR) in Christchurch, New Zealand, is one of the few research institutes worldwide studying aptamers for the detection of food- borne pathogens. Studies have shown promising results. The research internship has the aim to establish methodology to develop aptamers targeting food-borne pathogens. Facilitated by this scholarship I have the opportunity to gain and share knowledge in an emerging technique. This internship marks the end of my study and I wish to continue my research career in food microbiology with a PhD project. I am honoured to be awarded with the scholarship by the Dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fund, this lightens my financial burden which allows me to focus more on the research during my internship."

Emma Hinderink

The scholarship allows me to do experiments at INRA Nantes, and study these mechanisms with advanced techniques to get in depth information and reduce the knowledge gap.

"My PhD project will ultimately contribute to increased sustainability of emulsion-based food products by partly replacing the commonly used dairy proteins by plant proteins. So far, we already found synergistic behaviour when using a combination of dairy and plant proteins, but underlying mechanisms are not unravelled yet. The dr. Ir. Aalt Dijkhuizen fund allows me to do experiments at INRA Nantes, and study these mechanisms with advanced techniques to get in depth information and reduce the knowledge gab. The findings will contribute to scientific innovation for plant-dairy protein blend systems, and are of direct relevance for the food industry."

Interview met Aalt Dijkhuizen

Dr. ir. Aalt Dijkhuizen was van 2002 tot 2014 bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research. Hij is een warm pleitbezorger van de hoogtechnologische aanpak in de agri-food sector in Nederland. Dijkhuizen licht toe: ‘Oxfam Novib heeft Nederland uitgeroepen tot voedselland nummer één met de gezondste producten. We zijn zowel kampioen in technologie als in kennis. Die gaan de hele wereld over.’

De Nederlandse aanpak kan een belangrijke bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. Dijkhuizen: ’In 2050 moeten we 9 miljard mensen op een gezonde en efficiënte manier voeden, zonder het klimaat, de natuur of het milieu geweld aan te doen. Dat is de opdracht  waarvoor naar Wageningen en de Nederlandse agri-food sector wordt gekeken. Dat vergt durf, creativiteit en middelen’.

Om de groeiende wereldbevolking te voeden is nieuwe kennis en technologie nodig.
Dr. ir. Aalt Dijkhuizen

Dijkhuizen wil het met fonds dat hij cadeau kreeg bij zijn afscheid graag bijdragen aan innovaties: ‘In Wageningen lopen veel getalenteerde jonge onderzoekers rond. Zij zijn de leiders van de toekomst en zullen nieuwe oplossingen aandragen voor de uitdagingen van de volgende generaties. Met dit fonds wil ik een aantal talenten toegang bieden tot de nieuwste kennis en technologieën in het buitenland. Kennis die zij vervolgens mee terug nemen naar Nederland en waarmee we ons onderzoek en uiteindelijk de Nederlandse sector verder kunnen versterken.’

De Wageningen Ambassadors

De Wageningen Ambassadors zijn afgestudeerden van Wageningen University & Research die een toonaangevende maatschappelijke positie bekleden. Ze zijn nauw betrokken bij hun Alma Mater en willen een brug slaan tussen de universiteit en de maatschappij. Ze dragen bij door het geven van advies, door hun netwerk te interesseren en te betrekken bij de organisatie en door het financieren van projecten. Lees hier meer over de Wageningen Ambassadors en de ledenlijst.

Voormalig voorzitter van de Wageningen Ambassadors, George Lubbe, nam samen met Aalt Dijkhuizen in 2003 het initiatief voor de oprichting. George Lubbe vertelt wat hem motiveerde: ’Als afgestudeerden mogen we best een steentje bijdragen; Wageningen heeft ons een dijk van een opleiding gegeven’. Aalt Dijkhuizen hechtte, vanuit zijn positie als voorzitter van de raad van bestuur, veel belang aan de relatie met de Wageningen Ambassadors. Lubbe: ‘De Ambassadors vormden voor hem een belangrijke klankbordgroep, regelmatig benaderde hij ons voor advies.’

De Wageningen Ambassadors op hun beurt hadden veel waardering voor het feit dat ze nauw betrokken werden bij de ontwikkelingen van hun universiteit. De wederzijdse waardering en band leidde tot het instellen van het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds, een cadeau van de Ambassadors ter gelegenheid van het vertrek van Dijkhuizen in februari 2014.