Nieuws

Na acht jaar neemt WUR afscheid van Louise O. Fresco

article_published_on_label
1 juni 2022

Wageningen University & Research (WUR) nam 1 juni afscheid van Louise O. Fresco, de huidige bestuursvoorzitter. Fresco is nog in functie tot 1 juli en is op dat moment precies acht jaar voorzitter van de Raad van Bestuur geweest. Bij haar afscheid bedankte ze haar collega’s voor de inspirerende samenwerking.

Samen met Louise O. Fresco werkte WUR verder aan het vinden van antwoorden op de uitdagingen rondom belangrijke, wereldwijde transities. Mede dankzij Fresco’s significante internationale ervaring en haar wijdverspreide internationale netwerk betekende dit voor WUR een versterking van de samenwerking met internationale partners, iets waar WUR sterk op voort zal bouwen.

Fresco neemt afscheid op een moment dat WUR een sterke positie heeft, zowel op onderwijsgebied, onderzoek en waardecreatie. De samenhang op de terreinen klimaat, gezonde voeding, voedselzekerheid, biodiversiteit en circulariteit zijn mede door haar inspanningen verbeterd.

De raad van toezicht is Louise Fresco bijzonder erkentelijk voor haar ongekende inzet als bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research. mede dankzij haar grote internationale ervaring en netwerk versterkte de WUR de samenwerking met partners wereldwijd, iets waar we op voort zullen bouwen.
Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de raad van toezicht WUR

In 2014, bij de bekendmaking van het voorzitterschap van Fresco, maakte ze al snel duidelijk dat wat haar betreft de diversiteit en verscheidenheid van terreinen waar WUR wetenschappelijk actief is, de organisatie krachtiger maakt. Door de verbinding te zoeken, zowel intern als extern, worden betere wetenschappelijke inzichten gecreëerd waar de samenleving daadwerkelijk wat mee kan.

Dialoogcentrum Omnia

Fresco stond aan de wieg van de dialogenprogrammering en het gloednieuwe dialoogcentrum Omnia op de campus in Wageningen. Zij adresseerde de noodzaak van het voeren van dialoog tussen wetenschap en de samenleving.

Als onderdeel van haar afscheid opende Louise O. Fresco Omnia op 1 juni. Met de opening van Omnia, op de dag van haar afscheid van WUR, is de cirkel rond.

Omnia is een plek waar de dialoog rond maatschappelijke vraagstukken in de agrofood sector centraal staat. Door samen in gesprek te gaan en gedeelde belangen te formuleren komen oplossingen voor wereldwijde vraagstukken waar WUR voor staat dichterbij.

Louise O. Fresco fonds

Omnia is niet het enige tastbare resultaat wat Fresco bij WUR achterlaat. Het nieuwe Louise O. Fresco Fonds, dat is opgericht ter ere van de vertrekkend bestuursvoorzitter, is er voor studenten die door bijzondere omstandigheden of door overmacht in de financiële problemen komen.

Zowel bachelor studenten, master studenten als PhD studenten zonder aanstelling bij WUR komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Het fonds geeft geen bijdrage voor collegegelden.

Daarnaast steunt het fonds academisch geschoolde vluchtelingen zonder status bij het volgen van een aantal vakken aan WUR zodat zij hun kennis kunnen bijhouden en zich student of onderzoeker kunnen voelen.

Opvolging

Eerder maakte WUR de opvolger van Louise O. Fresco al bekend. Per 1 juli 2022 neemt Sjoukje Heimovaara het stokje van Fresco over.