Nieuws

Wageningen University & Research zet stappen met AI in gezondheid en voeding

article_published_on_label
4 februari 2021

Het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) opent een nieuw lab gericht op gezondheid en voeding. Wageningen University & Research draagt bij aan het lab en zet daarmee belangrijke stappen in de toepassing van Artificial Intelligence. Denk bijvoorbeeld aan AI-gebaseerde voedingsanalyses die inzicht en gepersonaliseerde ondersteuning bieden. Dat geeft ruimte aan dietist of voedingsdeskundige zich nog meer te richten op coaching of behandeling.

Het nieuwe OnePlanet ICAI-lab for Precision Health, Nutrition and Behavior is een samenwerking tussen onder andere de Radboud Universiteit, OnePlanet Research Center, Radboudumc en Wageningen University & Research. Binnen het nieuwe initiatief starten uiteindelijk acht PhD-studenten en drie postdocs. Zij werken onder andere aan de ontwikkeling van nieuwe sensoren, algoritmes, chatbots en apps die gepersonaliseerde ondersteuning geven op het gebied van gezondheid en (eet)gedrag.

Guido Camps vanuit Wageningen University & Research en Tibor Bosse vanuit Radboud Universiteit, starten als academic directors van het nieuwe lab. Zij zijn enthousiast over de nieuwe samenwerking tussen de verschillende instituten. Bosse: “Dit lab geeft ons de kans flinke stappen te zetten in de toepassing van Artificial Intelligence op het gebied van voeding en gezondheidszorg. De persoonlijke aanpak gecombineerd met technische middelen levert een bijdrage aan een benodigde omslag in ons eetgedrag.”

Camps vult aan: “De expertise op het gebied van AI komt vanuit Radboud Universiteit, de sensoren vanuit imec, OnePlanet en de andere industriele partners en Wageningen University & Research levert de expertise op het gebied van voeding en gezondheid. Door onze krachten te bundelen, denk ik dat we echt een bijdrage gaan leveren aan het vakgebied. We weten dat het maken van voedingsadviezen behoorlijk tijdrovend zijn in de praktijk. Door gebruik te maken van slimme apps kan de belangrijke intermenselijke kant binnen voedingsadvies en (eet)gedrag nog meer aandacht krijgen.”

Over ICAI

ICAI is een nationaal netwerk gericht op technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en overheid op het gebied van Artificial Intelligence. Het is voor de WUR het tweede ICAI lab, na het AI for Agro-Food Lab.

Meer weten? Neem contact op met Guido Camps, guido.camps@wur.nl. Meer info over het Lab: https://oneplanetresearch.nl/icai