Mansholtlezing

De Mansholtlezingen, vernoemd naar de beroemde Nederlandse Europa-politicus en denker Sicco Mansholt, worden georganiseerd door Wageningen University & Research voor het bespreken van het Europese beleid en de Europese vraagstukken in ons domein: voeding, landbouw en duurzame bestaansmiddelen.

  • ed0db5df-811c-4cec-8f06-51b7d8bfa607_Shutterstock_39685969 980x440.jpg

Tijdens de jaarlijkse Mansholtlezingen presenteert WUR multidisciplinaire visies op aspecten van het Europese beleid en aanbevelingen om dit beleid bij te sturen. De beleidsvisies en aanbevelingen worden besproken tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap, overheden en het bedrijfsleven.

Mansholtlezing 2023: Nature based approach voor Europa

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn de grootste uitdagingen voor de 21e eeuw. De wereld is al 1,2 °C warmer en de gevolgen van klimaatverandering zoals hittegolven, bosbranden, overstromingen en droogte worden over de hele wereld gevoeld. Ook Europa is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Mansholtlezing 2022: Natuurpositieve toekomst

Mansholtlezing 2021: Pathways towards digital transformation of food systems

Tijdens de Mansholtlezing van 2021 presenteerde WUR de kansen enuitdagingen voor belanghebbenden in de transitie naar een duurzaam digitaalinnovatie-ecosysteem. Europa moet overwegen Europees beleid te formuleren opdit gebied. Er is meer focus nodig op de gebruiksbereidheid van technologie. Daarnaast iser behoefte aan een ecosysteem van belanghebbenden, waarin innovaties in eensysteembenadering zijn opgenomen en in levende labs worden getest. Dit zijn belangrijke wegen naar een duurzaam digitaal innovatie-ecosysteem waarmee mendoor het schemergebied kan navigeren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Mansholtlezing 2019: De toekomst van eiwitten

De vierde editie van de Mansholtlezing richtte zich op de toekomst van eiwitten; de uitdagingen en beleidsaanbevelingen. In de overgang naar een volledig ‘biobased’ economie pleit de WUR voor een nieuwe focus op productie en consumptie. Wij hebben een toekomst voor ogen waarin de eiwitproductie duurzaam, betaalbaar en gezond moet zijn. Doelgerichte combinaties van planten, dieren en micro-organismen van land en zee zullen worden afgestemd op de lokale omstandigheden, zelfs in gebieden waar de middelen schaars zijn. Europa moet overwegen om een Europees beleid voor eiwittransitie in het leven te roepen.

Bekijk de Mansholtlezing op X:

Wie was Sicco Mansholt?

Sicco Mansholt was een boer die na de oorlog de politiek inging en met zijn collega's in Europa het initiatief nam tot de modernisering van de Europese landbouw, door verhogen van de productiviteit en het inkomen van de boeren en het verbeteren van de voedselvoorziening, met stabiele en betaalbare prijzen voor producenten en consumenten.

Door de toenemende productie worden beschikbare grond en hulpbronnen echter beperkt; de restanten van plantaardige en dierlijke productie worden problematisch afval; de uitstoot als gevolg van de productie tast de kwaliteit van de bodem, water en lucht aan; gezondheidsproblemen veroorzaakt door de intensivering van de productie worden een belangrijk punt van bezorgdheid.

© Rob Mieremet