Nieuws

Rens Buchwaldt herbenoemd als lid raad van bestuur Wageningen University & Research

Gepubliceerd op
23 juni 2021

De raad van toezicht van Wageningen University & Research (WUR) heeft Rens Buchwaldt MBA met genoegen herbenoemd voor een volgende periode van vier jaar als lid van de Raad van Bestuur van WUR. Buchwaldt is sinds 1 september 2017 in functie en verantwoordelijk voor de portefeuille Finance, Business en Services.

Rens Buchwaldt heeft de afgelopen vier jaar sturing gegeven aan het proces binnen WUR om te komen tot het strategisch plan “Finding Answers Together” en de realisatie daarvan, bijvoorbeeld via de  finding answers together (FAT) sessies om met een bredere groepen betrokkenen vanuit WUR relevante onderwerpen te bespreken. Hij was voorzitter van het COVID-crisisteam en een belangrijke initiator van WURld after the curve, waarin scenario’s voor het tijdperk na corona zijn geschetst.

De financiële positie van WUR is gezond en daardoor kan WUR blijven investeren in een betere toekomst: Aurora (het derde onderwijsgebouw) , het Dialogue Centre en de aanleg van een Warmte Koude Opslag ring (WKO) zijn belangrijke stappen voor de versterking van de Wageningen Campus.

Naast de verlenging van het strategische plan en verdere optimalisering in de bedrijfsvoering gericht op “Easy Service” en “Time4you”, ligt de focus voor Rens de komende vier jaar op het strategische huisvestingsplan en verdere ontwikkeling van de campus.