Persbericht

6.000ste promotie aan Wageningen University

Gepubliceerd op
27 februari 2015

Wageningen University vierde op vrijdag 27 februari de 6.000 promotie. De eer ging naar dr. Aleksandra Knezev uit Servië. Zij promoveerde bij prof.dr. Hauke Smidt, Microbiologie. In de afgelopen tijd is het aantal promoties aan de universiteit toegenomen. De 5.000ste promotie aan Wageningen University had plaats in 2011 en de 4.000ste in 2006.

De promotieplechtigheid werd voorgezeten door rector magnificus prof.dr. Martin Kropff die na afloop de promovenda toesprak. Tijdens zijn rectoraat, sinds 2005, promoveerden bijna 2500 PhD-studenten.

De eerste promotie in Wageningen, aan de toenmalige Landbouwhogeschool, had plaats in 1920. Het duurde tot 1984 voor het aantal van 1000 Wageningse promoties werd bereikt. Lag in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw het aantal promoties nog tussen de 50 en 70 per jaar, thans halen boven de 200 promovendi per jaar de begeerde bul. Ca. 60 procent daarvan komt van buiten Nederland.

Aleksandra Knezev (Novi Sad, 1967) promoveerde op haar proefschrift Microbial Activity in Granular Activated Carbon Filters in Drinking Water Treatment. Zij is verbonden aan Het Waterlaboratorium in Haarlem, waar zij adviseur is op het gebied van microbiologische methoden voor waterzuivering.