Nieuws

Bert Hamelers benoemd tot buitengewoon hoogleraar bij Biologische kringlooptechnologie

Gepubliceerd op
1 december 2020

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft dr.ir. Bert Hamelers benoemd tot buitengewoon hoogleraar Electrochemical resource ecology bij de leerstoelgroep Biologische kringlooptechnologie van prof. Cees Buisman. De benoeming geldt per 1 december. De leerstoel is financieel mogelijk gemaakt door Wetsus.

Dr.ir. H.V.M. (Bert) Hamelers (1958) rondde de opleiding Milieuhygiƫne (nu Environmental Sciences) cum laude af aan Wageningen University in 1987. Hij koos voor die opleiding vanuit zijn betrokkenheid met de natuur; voor Wageningen koos hij vanwege het grote en unieke aanbod van milieuvakken. Na een eerste oriƫntatie op ecologie en bodem besloot hij om te schakelen in de richting van technologie met afstudeervakken in waterzuivering, microbiologie en wiskunde. Na zijn studie werkte hij voor een korte periode in Finland voor het Nederlandse milieubiotechnologische bedrijf Paques.

Terug naar het onderzoek

Hierna keerde hij terug naar het onderzoek. Als promovendus legde hij zich toe op emissiearme mestcompostering, onder begeleiding van prof. W.H. Rulkens vanuit de leerstoelgroep Milieutechnologie en door prof. G. van Straten van de groep Meet-, regel- en systeemtechniek. Hij promoveerde in 2001. Nog tijdens zijn promotieonderzoek werd hij docent bij Milieutechnologie, verantwoordelijk voor het aandachtsgebied biologische verwerking van organische reststromen zoals GFT. Bert Hamelers heeft inmiddels een brede ervaring met onderwijs en begeleiding van studenten.

Dr.ir. H.V.M. (Bert) Hamelers (foto: Guy Ackermans)
Dr.ir. H.V.M. (Bert) Hamelers (foto: Guy Ackermans)

Elektrochemische toepassingen

Vanwege het toenemende belang van duurzame energie richtte zijn onderzoek zich steeds meer op energie en met name elektrochemische processen. Hij heeft een open oog voor mogelijke toepassingen van zijn onderzoek. Dat ligt dan ook aan de basis van een viertal spin-off bedrijven, waaronder Plant-e. 

In 2011 verruilde hij Wageningen University & Research voor Wetsus, onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie. Hier is hij programmadirecteur en verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoeksprogramma. Daarnaast bleef hij onderzoek verrichten in de watertechnologie en elektrochemie.

Terugwinnen van grondstoffen en energie

Met de nieuwe leerstoel wil prof. Hamelers zich richten op het ontwikkelen van elektrochemische technologie voor het terugwinnen van grondstoffen en energie uit reststromen. De nadruk ligt op stoffen die van belang zijn voor landbouw en chemie zoals ammoniak en CO2. Elektrochemie maakt het mogelijk om met duurzame elektriciteit circulaire processen te ontwikkelen.