Nieuws

Onze toekomstvisie in De Groene Amsterdammer

Gepubliceerd op
12 mei 2020

De Groene Amsterdammer heeft een hele editie geweid aan een hoopvolle toekomst voor Nederland. Een artikel gaat over de toekomstvisie van Wageningen University & Research. Dit is een mooi vervolg op het KNM-WIMEK symposium “Nederland na(ar) 2100: een ruimtelijk perspectief voor versnelde zeespiegelstijging en klimaatverandering", dat in oktober 2019 plaatsvond.