Nieuws

Snoeiwerkzaamheden aan bomen vanaf 4 november

Gepubliceerd op
28 oktober 2019

Eens in de drie jaar worden alle bomen op de terreinen van WUR gecontroleerd op hun gezondheid. Dit levert een lijst op met onderhoudsmaatregelen om te voorkomen dat bomen een veiligheidsrisico gaan vormen.

Soms betekent dit dat bomen gekapt of gerooid moeten worden omdat ze te ziek zijn om nog te herstellen. Een oude eik aan de rand van het Dassenbos krijgt nog een kans door te kandelaberen: de dode takken worden tot de stam afgezaagd omdat ze mogelijk een gevaar vormen voor het verkeer op de busbaan. Als de boom nog voldoende groeikracht heeft, loopt hij weer uit. Dit is bij andere eiken op het terrein al gelukt.

De meest voorkomende maatregel is het snoeien van oude of slechte takken of opsnoeien van bomen langs wegen waar vrachtverkeer langs moet. Deze werkzaamheden gaat Donkergroen vanaf 4 november uitvoeren. Hoewel zij rekening houden met verkeersdrukte, kan dit mogelijk enige hinder veroorzaken. Voor het rooien van bomen zijn de kapvergunningen ingediend. In afwachting daarvan gaat Donkergroen begin 2020 bomen verwijderen die dood of gevaarlijk zijn.