Persbericht

Steeds meer basisscholen hebben een groente- en fruitbeleid

Gepubliceerd op
20 juni 2018

Het hebben van een groente- en fruitbeleid komt steeds meer voor bij basisscholen. Dit blijkt uit de evaluatie van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2017-2018. Scholen met een beleid op het gebied van gezonde voeding geven aan het belangrijk te vinden om het eten van gezonde voeding bij de kinderen aan te moedigen.

Scholen die deelnemen aan het EU-Schoolfruitprogramma ontvangen gedurende 20 weken, voor 3 dagen per week, gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Naast het ontvangen van gratis groente en fruit worden scholen gestimuleerd een beleid op te stellen over het eten van groente en fruit op school.

Uit de evaluatie, waaraan 1.794 scholen hebben meegedaan, blijkt dat 42% van de scholen al vaste fruitdagen heeft en dat 34% van de scholen op een andere manier een beleid heeft ten aanzien van gezonde voeding. 55% van de scholen stimuleert het meenemen van groente en fruit zonder verplichting. Dit is een stijging in vergelijking met de vorige evaluatie. Slechts 11% van de scholen die dit schooljaar deelnamen gaven aan geen beleid te hebben ten aanzien van eten van groenten en fruit op school. De evaluatie is uitgevoerd door Right Marktonderzoek en Advies B.V. in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het rapport van de evaluatie is te vinden op de website van de RVO.

Basisscholen positief over het EU-Schoolfruitprogramma

In schooljaar 2017-2018 hebben bijna 3000 scholen deelgenomen aan het EU-Schoolfruitprogramma. De belangrijkste redenen voor de scholen om deel te nemen aan het EU-Schoolfruitprogramma is het leveren van een bijdrage aan een gezondere leefstijl, het vergroten van de kennis van kinderen over gezond eten en ze laten kennismaken met groente- en fruitsoorten die ze niet kennen. Driekwart van de scholen heeft aangegeven volgend schooljaar opnieuw mee te willen doen aan het EU-Schoolfruitprogramma.

Bijna alle scholen die deelnamen aan de evaluatie zijn (zeer) positief over het programma. Volgens ruim 80% van de scholen zijn de meeste kinderen enthousiast en 75% van de scholen geeft aan dat de ouders dat ook zijn. De scholen ervaren het als zeer positief dat het EU-Schoolfruitprogramma gratis is. Uit de reacties van de scholen in achterstandswijken blijkt dat het eten van groente en fruit geen vanzelfsprekendheid is.

Scholen zijn positief over de variatie in fruit. De variatie in groente scoort lager. Voor de kwaliteit geldt het omgekeerde. Scholen zijn positiever over de kwaliteit van groente dan de kwaliteit van fruit. Voor het volgend EU-Schoolfruitprogramma wordt gekeken hoe de kwaliteit verbeterd kan worden.

Inschrijven EU-Schoolfruit 2018-2019

Volgend schooljaar start de 10e editie van het EU-Schoolfruitprogramma. Vanaf 3 september t/m 14 september 2018 kunnen alle basisscholen en speciaal basisonderwijs zich inschrijven voor schooljaar 2018-2019. Er kunnen in totaal circa 2.800 scholen deelnemen. Als er meer scholen inschrijven wordt er geloot. De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 12 november 2018 en lopen t/m de week van 19 april 2019. Kijk voor meer info en de voorwaarden op www.euschoolfruit.nl.

Het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit, Wageningen University & Research, is verantwoordelijk voor de inschrijving, communicatie en educatie rondom het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Wageningen University & Research zet zich via meerdere projecten in om het eten van groente en fruit op school tot een gewoonte te maken.