Nieuws

Upfield kijkt uit naar vestiging op Wageningen Campus: “Een schatkamer aan kennis.”

Gepubliceerd op
9 september 2020

Op het nu nog onontgonnen stuk land tussen de gebouwen van FrieslandCampina en Unilever zullen vanaf volgende maand de eerste contouren verrijzen van een nieuw bedrijf op Wageningen Campus.

Planning is dat eind december 2021 de medewerkers van Upfield deel uit gaan maken van de campus. Upfield is de grootste producent van plantaardige consumentenproducten ter wereld en sinds 1871 autoriteit in de categorie spreads. In 1930 werd het bekend als Unilever, na een fusie tussen Margarine Unie en Lever Brothers. Unilever verkocht vervolgens haar margarinetak, die in 2018 opnieuw werd gelanceerd als Upfield. De missie van Upfield is ‘een betere, op planten gebaseerde toekomst’ creëren. Upfield produceert merken als Flora, Rama, Blue Band, Becel en Country Crock.

Een gesprek met John Verbakel, chief R&D officer bij Upfield, en ook als lid van het leadership team intensief betrokken bij de bouw en de verhuizing volgend jaar.

Blijft je rol met de komst naar de campus dezelfde, of is er ook een wijziging in taken?


Mijn functie verandert niet met de verhuizing naar Wageningen, maar wat wij gaan doen wel. Na ons vertrek bij Unilever waren we eerst druk met het intern vormgeven van ons bedrijf. Nu zitten we in een volgende fase waarin we gaan groeien en verder werken aan onze producten. Accenten gaan verschuiven naar toekomstgericht werken en naar externe samenwerking. Onderdeel gaan uitmaken van het Wageningse ecosysteem hoort daar nadrukkelijk bij.

Hoe groot is het bedrijf? Komen alle onderdelen van Upfield naar de campus of alleen R&D? Welk type medewerkers komen er naar Wageningen?

Upfield is een zogenaamd Fast Moving Consumer Goods bedrijf. Wereldwijd werken er 4200 mensen bij Upfield. Wij verkopen plantaardige spreads in 95 landen en hebben een omzet van ongeveer 3 miljard euro. Onze fabriek blijft in Rotterdam, daarnaast produceren we op nog 14 andere locaties in de wereld. De afdeling marketing, sales en finance gaat naar de Zuidas in Amsterdam en alle R&D-ers en mensen met aanverwante functies gaan werken in onze Wageningse vestiging. In totaal gaat het om 150 mensen. Dat zijn vooral HBO-ers, academici en promovendi. Hoogopgeleide mensen dus. Het is fijn dat er binnen Upfield eensgezindheid is dat Wageningen de place to be is, dus dat deze verhuizing goed is voor Upfield als bedrijf, om zichzelf verder te ontwikkelen. Natuurlijk brengt dit wel allerlei dilemma’s op het persoonlijke vlak met zich mee, maar gelukkig hebben we nog 1,5 jaar om in goed overleg voor iedereen een oplossing te zoeken.
We moeten nog even de ontwikkelingen rond Covid-19 afwachten, maar in principe gaan we dit najaar introductierondes op de campus organiseren voor onze medewerkers.

John Verbakel, Chief R&D officer bij Upfield
John Verbakel, Chief R&D officer bij Upfield

Kun je schetsen hoe jullie binnen jullie, al plantaardige producten, nog meer inzetten op duurzaamheid?


We zijn inderdaad al een plant based nutrition bedrijf, maar we willen onze portfolio uitbreiden. Het wordt steeds duidelijker dat grote hoeveelheden vlees en zuivel maken en consumeren niet duurzaam is, ook niet voor de planeet. Op het gebied van duurzaamheid valt er nog veel te winnen. WUR doet van oudsher al onderzoek naar planteneiwitten, vetten en zuivel. Daar willen wij graag bij aansluiten en samen met WUR investeren in het productieproces van plantaardige levensmiddelen, uiteraard met behoud van smaak.

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in jullie werk?

We willen het plantaardig eiwitonderzoek onder andere inzetten voor onze vegan cheese spreads. We willen de smaak maar ook de structuren van onze voedingsmiddelen verbeteren; een plantaardige kaas of spread moet eenzelfde structuur hebben, net zo lekker smaken en zich ook net zo gedragen tijdens bakken of koken als de producten die de consumenten al kennen. Ook de verpakkingen moeten duurzaam zijn. Streven is om binnen vijf jaar al onze producten plasticvrij te verpakken. En dat is met oliën en vetten nog best een uitdaging!

Op deze gebieden (eiwitten, structuur en verpakking) hebben we contacten met groepen binnen WUR die daar ook aan werken. Wij kunnen bijdragen aan pre-competitieve programma’s, samen met WUR, Unilever en FrieslandCampina, om de wetenschappelijke basis te versterken. En als het op marktonderzoek aankomt zijn wij ervaren in het op de markt brengen van nieuwe producten. Als je hierover duidelijke afspraken maakt en transparant bent, ben ik niet bang voor belangenverstrengeling.

De nieuwbouw is aangekondigd als Upfield Food Science Center. Hoe gaat dat eruitzien?

Wageningen wordt ons kenniscentrum voor al onze vestigingen wereldwijd. De nieuwbouw behelst een proeffabriek, diverse laboratoria (chemisch, verpakking, microbiologisch) en keukens voor consumenten en voor chefs, ook wel het experience centrum genoemd. In die proeffabriek kunnen we labexperimenten opschalen naar werkelijke productieprocessen en kijken of dat het gewenste product oplevert.
De keukens zijn er om te onderzoeken hoe consumenten en chefs nieuwe vindingen beoordelen, zeer belangrijk voor introductie van nieuwe producten. Het nieuwe gebouw wordt dus het hart van de R&D van Upfield.

Impressie van het nieuwe Upfield gebouw
Impressie van het nieuwe Upfield gebouw

Zijn er nog extra duurzaamheidsaspecten binnen de nieuwbouw?

Het gebouw krijgt een natuurlijke uitstraling met veel hout en planten. Als je plantaardig in je missie hebt staan kun je natuurlijk niet in een betonnen gebouw gaan zitten. En het wordt klimaatneutraal. Streven naar het BREEAM-outstanding certificaat is het uitgangspunt.

Zijn de huidige ontwikkelingen rondom corona van invloed op de bouw en op de verhuizing?

Corona heeft geen invloed op de timing van de bouw en de verhuizing, maar we hebben het geluk dat we nog moeten beginnen met de bouw. We kunnen onze huisvesting dus ‘Corana proof’ maken. We hebben gekeken naar ventilatie, loopwegen, liften en trappen. Die kunnen we nog aanpassen zodat mensen elkaar niet tegenkomen (gescheiden stromen). Ook gaan we extra ruimte per persoon realiseren. We gaan waarschijnlijk wel standaard twee dagen per week thuis werken. Hiervoor zorgen we voor voldoende videocapaciteit.

Waarom vestiging op Wageningen Campus?  Wat is de toegevoegde waarde?


Wageningen is met de universiteit en de andere instituten en bedrijven op ons werkgebied een schatkamer aan kennis. Die kennis kunnen wij toepassen in de productie maar ook in het bereiken van de consument en zo impact bewerkstelligen. We willen graag onderdeel zijn van de cultuur op de campus, samenwerken met studenten en onderzoekers, samen dingen uitvinden, uiteraard met respect voor elkaars rol. Die kruisbestuiving mis je op een willekeurig ander bedrijventerrein en zal ook effect hebben op onze eigen medewerkers.

Met FoodValley zijn we begin dit jaar ook een samenwerkingsverband aangegaan. Ook operationeel zie ik ook grote voordelen zoals het kunnen gebruiken van elkaars instrumenten.

Over een periode van een jaar of 10; hoe zie je de ontwikkeling en toekomst van Upfield voor je, ook in de context van Wageningen Campus?

Naar mijn gevoel zitten we aan het begin van een S-curve qua versnelling richting duurzaam en plantaardig voedsel. Aan het begin van een transitie in de voedselvoorziening en de voedingsmiddelenindustrie. Ik geloof dat die transitie alleen mogelijk is met technologie en wetenschap en daar willen wij gezamenlijk met WUR en andere bedrijven aan bijdragen. Ik verwacht ook snelle veranderingen in ketens en transport van voedsel. Deze moeten gegarandeerd duurzaam worden. Wij werken veel in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, daar zie je die ontwikkeling ook. Dus die transitie richting plantaardig is wereldwijd. Het is positief dat wij onderdeel kunnen uitmaken van deze reis.