Nieuws

​Vleesconsumptie Nederland stijgt licht

article_published_on_label
24 september 2019

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren (op basis van karkasgewicht) per hoofd van de bevolking in Nederland bedraagt in 2018 iets meer dan 77 kg. Deze hoeveelheid ligt ruim een halve kilo boven het verbruik in 2017. Hiermee is er voor het eerst na tien jaar weer een lichte stijging in de vleesverbruik-cijfers. De stijging komt vooral door een toename van in het verbruik van pluimveevlees en een marginale toename van varkens- en rundvlees. De cijfers voor kalfs-, schapen-, geiten- en paardenvlees blijven gelijk aan eerdere jaren.

De verhoudingen tussen de verschillende soorten vlees veranderen nauwelijks in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren. Bijna de helft van het verbruik in 2018 - ruim 36 kg - bestaat uit varkensvlees. Pluimveevlees en rundvlees samen zijn goed voor vrijwel de andere helft van de vleesconsumptie in Nederland (38 kg).

Vleesconsumptie Nederland stijgt licht

'Karkasgewicht'

De gepresenteerde cijfers melden het verbruik op basis van karkasgewicht, dus vlees inclusief been, vet en zwoerd. Als vuistregel geldt dat daarvan ongeveer de helft feitelijk geconsumeerd wordt als vlees en vleeswaren.

Oplopende trend vleesconsumptie

De 2018-cijfers betekenen dat er voor het eerst in 10 jaar weer een oplopende trend is. In de jaren 2008-2009 noteerden we voor het laatst een stijging. Daarna daalde het verbruik in Nederland van zo'n 79 kg in 2010 naar onder de 77 kg in 2015 per hoofd van de bevolking. De jaren 2016 en 2017 kenmerkten zich door een stabilisatie in het vleesverbruik; de hoeveelheid van 76,7 kg in 2017 was gelijk aan het niveau van 2005. De periode (2010-2015) van een licht dalende trend in het vleesverbruik kwam daarmee ten einde.

Vleesconsumptie Nederland stijgt licht

Jaarlijkse nota voor Wakker Dier

Deze jaarlijkse nota, in opdracht van Wakker Dier, geeft een overzicht van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in de jaren 2005-2018 en maakt daarbij onderscheid naar de volgende vleessoorten: rundvlees, varkensvlees, schapen- en geitenvlees, paardenvlees, pluimveevlees en totaal vlees.

Download het volledige rapport:

Verschillende bronnen

In augustus 2019 maakte marktbureau IRI melding van een daling in de hoeveelheid roodvleesproducten (rund-, varkensvlees en wild) dat voorbij de kassa's van een aantal supermarktketens is gegaan sinds 2017 tot medio 2019. Dit is een andere en minder omvattende wijze van dataverzameling dan de hier gehanteerde berekeningswijze.

Verschillende bronnen over de marktvraag naar vlees kunnen helpen bij het verkennen van de vleesconsumptie en laten zien dat elke benaderingswijze beperkingen kent. Zo is aan de hand van de cijfers in dit rapport alleen te speculeren of de 2018-ontwikkeling mogelijk te maken heeft met de prijzen van vlees, met verbeteringen in de inkomens van mensen, met een lang 'barbecueseizoen' in 2018 of wellicht ook met een stijging van horecamaaltijden die geserveerd zijn aan een toenemend aantal toeristen. Nader onderzoek kan bijdragen aan onderbouwde reacties op suggesties als deze.