Nieuws

Chronische ziekten mogelijk vroeg op te sporen door adem te meten

article_published_on_label
22 juni 2021

​Wetenschappers gaan voor het eerst in de adem van mensen continue de bacteriële fermentatie in de darmen meten. Dit kan leiden tot effectievere en gerichte preventie en behandeling van chronische ziekten zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft aan dit vierjarige onderzoek een subsidie toegekend van ruim één miljoen euro.

In dit project werken onderzoekers van Wageningen University & Research samen met ondermeer de Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+. In Maastricht zijn speciale kamers waar sensoren erbij komen die continue de adem van mensen kunnen meten voor die fermentatiegassen. 'Een proefpersoon gaat erin en komt er een aantal dagen niet meer uit,' zegt onderzoeker Evert van Schothorst. 'Er wordt 24 uur per dag gecontroleerd verse buitenlucht naar binnen geleid en de door de proefpersoon uitgeademde lucht afgezogen en vervolgens gemeten.'

Gassen meten

In de uitademingslucht meten de onderzoekers de gassen die bij het fermentatieproces vrijkomen, zoals methaan, waterstofsulfide en waterstof. Dit geeft informatie over de fermentatie van zowel eiwitten als koolhydraten in de mens en dat kan van belang zijn voor onze gezondheid. Van Schothorst: 'Deze techniek hebben wij ontwikkeld in diermodellen en wordt dus nu echt vertaald naar metingen bij mensen.'

Chronische ziekten mogelijk vroeg op te sporten door adem te meten.png

Vervolgens kan worden onderzocht welke impact voeding, medicatie en lichaamsbeweging hebben op onze darmbacteriën, stofwisseling en gezondheid. 'In de toekomst hopen we door het aanpassen van voeding chronische ziektes zoals bijvoorbeeld diabetes te kunnen voorkomen,' zegt Van Schothorst. 'Maar dan moeten we eerst weten welke invloed die bacteriën in onze darmen hebben op de fysiologie van de mens.'

Fermentatie

In de biochemie is fermentatie het omzetten van biologische materialen in afwezigheid van zuurstof. Bacteriën en schimmels staan bekend om hun fermentatie, al vindt het ook in sommige dierlijke cellen plaats.

Onze darmen bevatten biljoenen bacteriën, die onverteerbaar voedsel zoals vezels in volkoren producten, peulvruchten en fruit fermenteren. Deze kunnen niet verteerd worden in het eerste gedeelte van de darmen. Tijdens dit proces ontstaan 'producten' die gunstige effecten kunnen hebben op stofwisseling, immuunsysteem en gezondheid van onder andere onze hersenen. Een goede microbiële fermentatie is dus essentieel voor het behoud van onze gezondheid.


Het onderzoek wordt uitgevoerd met steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en is een samenwerking tussen Wageningen University & Research, Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht (penvoerder), Instrument Development Engineering & Evaluation (IDEE), Maastricht Instruments, Sensus en TSE Systems​