Nieuws

Dode hommels onder lindebomen normaal voor tijd van het jaar

article_published_on_label
11 juli 2019

Rond deze tijd van het jaar komen bij Bijen@wur, de onderzoekgroep van Wageningen University & Research, altijd meldingen van tientallen dode hommels onder lindebomen binnen. "Het is geen probleem, maar een eeuwenoud verschijnsel," zegt bijenonderzoeker Bram Cornelissen.

Lindebomen zijn voor bijen en hommels een belangrijke bron van nectar en stuifmeel. Als de lucht zich vult met de geur van de linde is het echter elk jaar weer wachten op het eerste bericht van massale sterfte van hommels onder lindebomen. In parken en tuinen worden tientallen, soms honderden, dode bestuivers onder deze bomen gevonden.

Elk jaar opnieuw dode hommels onder linden

Het verschijnsel gebeurt elk jaar, vooral onder lindebomen, die rond deze tijd bijna uitgebloeid zijn. De bijen en hommels komen af op de sterke geur van deze bomen, terwijl er nog maar heel weinig nectar is te halen. Daardoor raken de beestjes zo uitgeput dat ze het thuisfront niet meer halen en ter plekke het loodje leggen. In een straat met veel lindes zijn honderden dode hommels geen uitzondering. Een probleem is dat niet, legt onderzoeker Bram Cornelissen uit. "Het gaat om hommels aan het eind van hun levenscyclus. De nieuwe koninginnen zitten al in de grond.''

Bijen houden het langer vol. Zij gaan minder op de geur af en haken af als het verzamelen van nectar te veel inspanningen kost.

Bijensterfte

Het fenomeen is niet nieuw en heeft zeker niets met bijensterfte te maken. Al in de 17de eeuw beschreef Abraham Munting in 'Naauwkeurige Beschryving Der Aardgewassen' dat honingbijen ver van bloeiende lindebomen gehouden moesten worden. In 1922 werd in het maandschrift voor de bijenteelt bericht over sterfte van bijen en hommels onder zilverlinden in Wageningen. Het is dus een eeuwenoud, jaarlijks terugkerend fenomeen en heeft nog niet tot het uitsterven geleid van de soorten die we onder de bomen aantreffen.

Lees verder over dode hommels onder lindebomen:

Bijenonderzoeker Bram Cornelissen schreef over de sterfte onder hommels een artikel in Nature Today en in een nieuwsbrief: