Nieuws

EU project HOLiFOOD van start

article_published_on_label
7 december 2022

In oktober 2022 is een nieuw Horizon Europe project gestart met de naam “HOLiFOOD”. De coördinatie is in handen van Wageningen Food Safety Research (WFSR).

Verbeteren risicoanalyse voor voedselveiligheid

HOLiFOOD “Holistic approach for tackling food system risks in a changing global environment” is een vierjarig project (2022-2026) waarin WFSR samen met 16 andere partners uit 11 verschillende EU-landen de geïntegreerde risicoanalyse voor voedselveiligheid in Europa zal verbeteren om:

  • de uitdagingen het hoofd te bieden die gerelateerd zijn aan de invoering van de EU Green Deal beleid, in het bijzonder met betrekking tot klimaat gestuurde veranderingen
  • bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en
  • de realisatie te ondersteunen van een echt veilige en duurzame voedselproductie

Systeembenadering met kunstmatige intelligentie (AI) en big data

HOLiFOOD zal een systeembenadering toepassen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en big data-technologieën om gegevens te integreren uit de hele omgeving waarin voedsel wordt geproduceerd, inclusief economische, ecologische en sociale factoren. Er worden drie voedselproductieketens onderzocht namelijk granen [maïs], peulvruchten [linzen] en gevogelte [kip].