Nieuws

Financiële ondersteuning WUR voor promovendi met lage beurs

article_published_on_label
8 september 2023

Huidige beurspromovendi krijgen van Wageningen University & Research (WUR) financiële ondersteuning om de effecten van stijgende inflatie tegen te gaan. Toekomstige beurspromovendi worden alleen toegelaten als hun beurs minimaal de hoogte heeft zoals vastgesteld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) én geïndexeerd wordt.

Met deze ingrepen wil WUR zorgdragen voor een goede levenstandaard van PhD’s in Wageningen. Beurspromovendi zijn PhD-kandidaten die dankzij een beurs in Wageningen hun promotieonderzoek kunnen doen. WUR telt meer dan 500 van deze promovendi. De meesten van hen zijn afkomstig uit China, Indonesië, Zuid-Amerika en Afrika.

Sterke stijging inflatie

Beurspromovendi die een visumaanvraag doen, moeten voldoen aan de normen van de IND. Beurzen van beursverstrekkers voldoen niet altijd aan deze normen, en daarnaast stijgen ze doorgaans niet mee met de inflatie. In de afgelopen jaren, waarin de inflatie sterk is gestegen, leidde dat tot schrijnende situaties. Veel beurspromovendi werden hard getroffen door de prijsstijgingen. Sommigen, hoeveel precies is niet bekend, konden daardoor maandelijks niet meer rondkomen.

Financiële ondersteuning en nieuwe toelatingseis

WUR zocht al langere tijd naar maatregelen om deze groep te ondersteunen. Dat bleek een ingewikkelde opgave, met een aantal juridische en financiële risico’s. Overleg met de Belastingdienst leverde geen directe mogelijkheden op. Ondanks deze risico’s heeft de Raad van Bestuur (RvB) nu toch besloten om zelf de levensstandaard van huidige en toekomstige beurspromovendi te verbeteren:

In de eerste plaats krijgen huidige beurspromovendi met een lage beurs, die aan de voorwaarden voldoen, een financiële bijdrage van WUR. Dit bedrag zal afhangen van de hoogte van de beurs die de promovendus ontvangt. Beurspromovendi worden per mail geïnformeerd over het nieuws en worden opgeroepen om zich aan te melden voor financiële ondersteuning bij hun eigen onderzoeksschool.

Ten tweede wil WUR voorkomen dat toekomstige PhD-kandidaten door inflatie de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Daarom wordt er vanaf 1 januari 2024 een nieuwe financiële norm gesteld: promovendi worden alleen toegelaten als hun beurs voldoet aan de IND-norm én meestijgt met de inflatie.