Nieuws

Gebruik van insecten als alternatieve dierlijke eiwitbron stimuleren

article_published_on_label
9 oktober 2019

SUSINCHAIN is een project dat wordt gefinancierd met een subsidie uit het programma Horizon 2020 van de Europese Unie. Het nieuwe Europese onderzoeksproject SUSINCHAIN is op 1 oktober 2019 van start gegaan. Het doel van het project is een bijdrage leveren aan gebruik van nieuwe eiwitbronnen in diervoeder en voedsel in Europa.

In het kader van SUSINCHAIN gaat een uitgebreid consortium met meerdere partijen samenwerken om de insectenwaardeketen rendabel te maken en er markten voor te vinden.

Eiwitlevering beperkende factor

De wereldbevolking neemt naar verwachting toe tot 9,1 miljard mensen in 2050, en wereldwijd veranderen voedingspatronen aanzienlijk, waardoor er ca. 60 procent meer voedsel moet worden geproduceerd. De levering van eiwit voor diervoeder en voedsel is daarbij de beperkende factor, en daarom is er een overstap naar andere eiwitbronnen nodig. Eetbare insecten kunnen gekweekt worden met laagwaardige nevenstromen uit de voedselproductie, die zo zeer efficiënt worden opgewaardeerd tot hoogwaardige eiwitten, aminozuren en vitaminen. Insecten zijn dus in feite de “ontbrekende schakel” in het voedselsysteem van een duurzame kringloopeconomie. Rond 2010 werden insecten en daarvan afgeleide producten voor het eerst beschouwd als een waardevolle eiwitbron voor de productie van diervoeder en voedsel, en sinds die tijd zijn ze op de Europese markt. De schaalvergroting van de insectenwaardeketen in Europa verloopt echter vrij traag.

Stakeholders, zowel leden van het SUSINCHAIN-consortium als andere partijen, hebben bekeken welke strategieën en gerelateerde activiteiten er nodig zijn om de huidige hindernissen voor het opschalen van de waardeketen te overwinnen. Het project is dus gericht op het uittesten en demonstreren van recent ontwikkelde technologieën, producten en processen om zo een verschuiving te realiseren naar Technology Readiness Level 6 of hoger voor gebruik van insectenproducten op basis van zwarte soldatenvlieg, huisvlieg, meelworm en krekels in diervoeder en/of voedsel.

20 procent insecteneiwit in 2025

Met deze activiteiten krijgen partijen in de insectenwaardeketen de benodigde kennis en gegevens om de kostprijs van insectenproducten te verlagen, insecten efficiënter te verwerken en veilige en duurzame toepassingen op de markt te brengen van insecteneiwit in diervoeder en reguliere levensmiddelen. Dit maakt de weg vrij voor een verdere schaalvergroting en commercialisering van de Europese insectenbranche. Zo kan in 2025 10 procent van de dierlijke eiwitten in diervoeder en 20 procent daarvan in menselijke voeding vervangen zijn door insecteneiwit. Het productievolume en de werkgelegenheid in de branche zijn dan duizend keer zo groot als nu.

Het SUSINCHAIN team bij de kick off
Het SUSINCHAIN team bij de kick off

Het project duurt 48 maanden en wordt uitgevoerd in samenwerking met 18 industriële en 17 academische partners met een totaal budget van meer dan 8,5 miljoen euro. Dit gebeurt onder leiding van dr. ing. Teun Veldkamp als coördinator en prof. dr. ir. Ine van der Fels-Klerx als plaatsvervangend coördinator, beiden werkzaam bij Wageningen University & Research (WUR).