Nieuws

Nature-based Future Challenge: ‘De beste teams pakken de problemen bij de bron aan’

article_published_on_label
20 februari 2024

Er zijn na het eerste selectiemoment nog twintig studententeams over die werken aan de Nature-based Future Challenge en hun visie voor een natuurpositieve toekomst voor de Gangesdelta in Bangladesh. Twee leden van de selectiecommissie leggen uit wat deze teams bijzonder maakt.

Studenten van over de hele wereld doen mee aan de Nature-based Future Challenge, een unieke kans om te kijken hoe met de natuur kan worden samengewerkt om complexe problemen op te lossen. De casus heeft betrekking op de Gangesdelta in Bangladesh. De studententeams werken allen aan innovatieve oplossingen voor de regio’s meest urgente problemen: het mitigeren van de effecten van klimaatverandering, terugdringen van biodiversiteitsverlies en het verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden. Met natuurlijke processen en systemen als uitgangspunt zullen de teams een nieuw narratief voor de regio presenteren.

Na de eerste selectieronde zijn er twintig topteams over. ‘Dit zijn de teams die een diepgaande analyse van de verschillende natuurlijke systemen hebben opgeleverd en deze samen met intelligente oplossingscombinaties in een boeiend narratief hebben gepresenteerd’, zegt Bertram de Rooij, teamleider Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik, coauteur van NL2120 en lid van de selectiecommissie. De twintig teams werken toe naar een tweede selectiemoment in April.

Geen vlugge winst of technische oplossingen

The Gangesdelta heeft te maken met zowel droogte als overstromingen, slecht water- en bodembeheer, bestuursproblemen en sociaaleconomische uitdagingen. ‘Bovendien is de regio zeer dichtbevolkt, hetgeen de situatie verder bemoeilijkt’, aldus De Rooij. Dit complexe web aan uitdagingen vraagt om structurele, toekomstbestendige oplossingen. Nature-based oplossingen bieden geen “quick wins” of eenvoudige technische oplossingen, legt Coral van Oosten uit. Van Oosten is lid van de selectiecommissie en directeur bij de CIFOR-ICRAF onderzoeksorganisatie. ‘De delta vraagt om integrale oplossingen, en de beste teams combineren dan ook technische projecten met sociale innovaties en aanbevelingen voor institutionele veranderingen.’

De verschillende perspectieven van wetenschappers en plaatselijke belanghebbenden moeten samenkomen voor een nature-based oplossing.
Cora van Oosten, directeur bij de CIFOR-ICRAF onderzoeksorganisatie

De Rooij beaamt dat. ‘Nature-based strategies, zoals ik ze graag noem, vereisen een diepgaand begrip van natuurlijke systemen, waarbij ook rekening gehouden wordt met culturele en sociale aspecten. Een team stelde bijvoorbeeld drijvende boerderijen voor, een elegante oplossing voor overstromingen, waarmee voedsel geproduceerd wordt én biodiversiteit versterkt.’ Van Oosten was het meest onder de indruk van visies waarin plaatselijke acties en analyses die verder gingen dan alleen de kustgebieden samenkomen. ‘Deze teams pakken de problemen aan bij de bron en beseffen dat systemische verandering lokaal begint.’

Nature-based solutions zijn geïntegreerd

‘In de jaren zeventig werden aan de kust van Bangladesh polders gecreëerd, met de hulp van Nederland’, zegt De Rooij. ‘Nu, een halve eeuw later, vormen de polders een soort badkuip waarin water zich verzamelt als gevolg van bodemdaling, de stijgende zeespiegel en rivierafvoer. De oplossing destijds hield onvoldoende rekening met de omgeving en de natuurlijke systemen.’ Een treffend voorbeeld van de beperkingen van technische oplossingen. Tijdens de Challenge hopen de teams verder te kijken dan deze enge visie en integrale oplossingen voor te stellen. Van Oosten adviseert hen samen te werken. ‘De verschillende perspectieven van wetenschappers en plaatselijke belanghebbenden moeten samenkomen voor een nature-based oplossing.’

Betrokkenen moeten gaan geloven in de toekomst die je schetst, en gemotiveerd raken om actie te ondernemen.
Bertram de Rooij, teamleider Regional Development and Spatial Use

Naast de inhoud van de voorstellen moeten de studententeams ook werken aan de vorm. Als een van de bedenkers van de breed-gedragen visie voor een toekomstig Nederland op basis van nature-based solutions, NL2120, begrijpt De Rooij het belang van een boeiend narratief. ‘Diepgravende analyse, gedegen concepten en slimme oplossingen zijn belangrijk, maar je moet een verhaal kunnen vertellen waarin je ideeën samenkomen. Betrokkenen moeten gaan geloven in de toekomst die je schetst, en gemotiveerd raken om actie te ondernemen. Ik noem dat mensen eigenaar maken van hun hoop. Niet louter passief ondersteunend, maar actief betrokken.’

Op naar het volgende selectiemoment

De twintig overgebleven teams werken hard aan hun concepten. Gevraagd waar ze zich op zouden moeten concentreren noemt De Rooij twee verbeteringsmogelijkheden. ‘Sommige teams hebben een diepdoordachte en samenhangende analyse van de regio opgeleverd maar zullen met concretere oplossingen en strategieën moeten komen. Andere teams hebben interessante oplossingen aangedragen, maar zullen die moeten onderbouwen met feiten uit de natuurlijke en sociale systemen rondom de delta.’

Op 11 juni vindt de finale plaats in Omnia op Wageningen Campus en zullen de tien finalisten hun ideeën presenteren. De Nature-based Future Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van een netwerk van partners waaronder Foundation for Food & Agriculture Research en University Fund Wageningen.