Nieuws

Prof.dr. Carolien Kroeze nieuwe Rector Magnificus van Wageningen University & Research

article_published_on_label
19 december 2023

De Raad van Toezicht heeft prof.dr. Carolien Kroeze (1964) per 10 maart 2024 benoemd tot Rector Magnificus en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research (WUR). Zij volgt prof.dr.ir. Arthur P.J. Mol op, die per 9 maart 2023 zijn negende jaar afrondt als rector bij WUR.

De Raad van Toezicht is blij met de benoeming van Kroeze. Voorzitter Elbert Dijkgraaf: “Carolien Kroeze is een wereldwijd vooraanstaand wetenschapper, een inspirerend docent en een ervaren leider. We zijn ervan overtuigd dat onder haar leiding het onderwijs en onderzoek aan Wageningen University & Research in goede handen is. We zien uit naar de samenwerking met professor Carolien Kroeze om innovaties en kennis en de overdracht daarvan verder te ontwikkelen.”

Over haar benoeming zegt Carolien Kroeze: “Het is een eer om bij WUR aan de slag te gaan als Rector Magnificus en vice-voorzitter. Dit is hét toonaangevende kennisinstituut in Nederland en daarbuiten op belangrijke thema’s zoals klimaat, biodiversiteit en duurzame voedselproductie. Ik zie ernaar uit om met de andere leden van de Raad van Bestuur de juiste randvoorwaarden te scheppen voor excellent onderwijs en onderzoek.”

Atlas.jpg

Loopbaan prof. Carolien Kroeze

Milieukundige Kroeze is sinds 2022 leerstoelhouder Milieusysteemanalyse bij WUR en tevens sinds 2019 directeur van WIMEK, één van de zes Wageningse onderzoeksscholen.

Van 2016 tot en met 2022 was ze leerstoelhouder Water Systems and Global Change bij WUR.

Als wetenschapper is Carolien Kroeze betrokken geweest bij grote, interdisciplinaire programma’s. Haar internationale onderzoek omvat analyses en evaluatie van milieubeleid, gericht op het gelijktijdig verminderen van meerdere milieuproblemen in bodem, water en lucht.

Zo stond Kroeze aan de wieg van nieuwe milieumodellen, gericht op het begrijpen van de relatie tussen menselijke activiteit en de beschikbaarheid van schoon water voor mens, landbouw en natuur in de toekomst. Voorbeelden daarvan zijn grootschalige modellen die wereldwijd gebruikt worden om de route van verontreinigende stoffen in onder meer rivieren te simuleren.

Carolien Kroeze studeerde biologie in Groningen en deed haar promotieonderzoek in Amsterdam. In 1995 kwam ze voor haar postdoc in Wageningen terecht, bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse. Van 2009 tot 2016 was ze als deeltijd hoogleraar verbonden aan de Open Universiteit Nederland.

Samenstelling Raad van Bestuur

Naast prof. Carolien Kroeze, die de portefeuilles Onderwijs en Onderzoek krijgt, bestaat de Raad van Bestuur uit dr.ir. Sjoukje Heimovaara (voorzitter) en Rens Buchwaldt MBA (Financiën en Bedrijfsvoering).