Bestuur & Organisatie

Wageningen University & Research (WUR) wordt gevormd door Wageningen University en 9 onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research.

Raad van bestuur

Het college van bestuur van Wageningen University en het college van bestuur van Stichting Wageningen Research vormen de raad van bestuur van Wageningen University & Research.

Raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht van Wageningen University zijn tevens lid van de raad van toezicht van Stichting Wageningen Research. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de minister van OCW en de minister van LNV.

Leden van de raad van toezicht

  • Prof.dr. E. (Elbert) Dijkgraaf (voorzitter)
  • Ing. B.C. (Bert) Jansen
  • Drs. T. (Tjarda) Klimp
  • Ir. M.A. (Mariënne) Verhoef
  • Dr. K.D. (Kirsten) Schuijt
  • Prof.dr. F. (Frank) Baaijens

Directies kenniseenheden

Wageningen University & Research kent 5 kenniseenheden. Iedere kenniseenheid bestaat uit een departement van de universiteit en een of meer gespecialiseerde onderzoeksinstituten.

Directies van overige onderdelen

Hoogleraren