Nieuws

SSG dialoog over systeem transities

article_published_on_label
23 juni 2023

Zo langzamerhand neemt iedereen het woord ‘transitie’ in de mond, óók als het om kleine stapjes gaat naar een duurzamere wereld. Maar wat betekent een transitie echt? En hoe kunnen we de binnen SSG aanwezige kennis over transities beter combineren en benutten? Sinds enige tijd is een werkgroep met initiatiefnemers binnen SSG daarover aan het nadenken. Het is een van de themagroepen die werken aan de realisatie van de 'SSG-bijdrage aan het strategisch plan van de WUR'.

Op donderdag 8 juni vond in de Leeuwenborch de eerste van een serie gesprekken hierover plaats, met andere SSG-collega’s. Ruim dertig gemotiveerde medewerkers vonden hun weg naar de collegezaal. “Wat bindt ons?”, vroeg initiatiefnemer Miranda Meuwissen aan de zaal. Ook presenteerde ze een voorlopige definitie van transitie waar de werkgroep zich over heeft gebogen: “Een transitie of transformatie van een systeem gaat over grote veranderingen, in interne structuren, in feedbackmechanismen en (of) in de functies van een systeem”.

Bart de Steenhuijsen Piters, namens WEcR lid van de werkgroep, deed een oproep: “Er is behoefte aan een plek, een school wellicht, waar deze sociaal-economische kennis van transities binnen WUR samenkomt”. Ook Sigrid Wertheim-Heck benadrukt dat er veel kennis is bij SSG over de vraag HOE we de gewenste verandering in ons landbouw- en voedselsysteem gaan bereiken en dat die kennis veel beter benut kan worden.

Al heel snel ontstond er bij het aanwezige publiek een grote motivatie om op dit thema kennis en ervaringen te delen, expertise in te brengen om echt met elkaar verder te werken aan systeemtransities. En dus een netwerk te vormen van mensen die de sociaal-economische kennis en ervaringen graag willen inzetten. Een warm bad van motivatie én een plek om andere transitiedenkers te ontmoeten, dat was voorlopig de eerste opbrengst. In het najaar wordt de dialoog voortgezet en breder getrokken door op dit thema breder binnen en buiten WUR het gesprek aan te gaan.

De thema groep systeemtransities bestaat uit: Herman Brouwer (WCDI), Likoko Eunice (WCDI), Anne-Charlotte Hoes (WEcR), Miranda Meuwissen (DSS-BEC), Bart de Steenhuijsen Piters (WEcR), Sigrid Wertheim-Heck (DSS-ENP). Wil je je aansluiten bij dit groeiende netwerk? Mail Miranda.meuwissen@wur.nl