Nieuws

Wageningen handhaaft toppositie van Nederlandse universiteiten

article_published_on_label
26 november 2020

Ook dit jaar heeft de onafhankelijke ‘Keuzegids universiteiten 2021’ Wageningen University & Research aangewezen als ‘Beste Universiteit’. Dat meldt de vandaag verschenen gids die aankomend studenten helpt een goede studiekeuze te maken. Daarmee staat WUR nu al zestien opeenvolgende jaren op plaats 1.

Aangepaste rekenmethode

Van de 19 Wageningse bacheloropleidingen ontvangen er negen het predicaat Topopleiding (landelijk totaal 63). Dat zijn zes minder dan vorig jaar. Dat houdt verband met een aangepaste en vernieuwde rekenmethode. Vanwege de coronacrisis ging de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE), waarin studenten een oordeel geven over hun studie, niet door. Tegelijk werden enkele aanvullende kwaliteitscriteria geïntroduceerd, zoals meer nadruk op het studiesucces. Ook de beoordelingen van experts zijn vervallen. Voor de nieuwe editie maakte de redactie gebruik van gegevens uit de studentenenquête 2019, maar ook van diverse nieuwe data, zoals onderwijsstatistieken en accreditatiegegevens.

Negen topopleidingen

Topopleiding van Nederland is Plantenwetenschappen aan WUR. Deze opleiding scoorde maar liefst 95 punten. Ook Moleculaire wetenschappen en Biologie (ieder 86 punten) kregen het maximum van vijf sterren toegekend. Geen enkele Wageningse opleiding scoort onder het gemiddelde. De opleidingen konden punten scoren voor het onderwijsprogramma, toetsing, de kwaliteit van de docenten, de wetenschappelijke vorming, praktijkgerichtheid van de studie, de haalbaarheid en studiefaciliteiten, zoals werkplekken voor studenten op de campus.

Wageningse topopleidingen (punten)

Plantenwetenschappen 95
Biologie 86
Moleculaire wetenschappen 86
Agrotechnologie 80
Food technology 78
Bedrijfs- en consumentenwetenschappen 78
Bos- en Natuurbeheer 78
Internationaal Land- en Watermanagement 75
Soil, Water and Atmosphere 75

Keuzegids 2021 Universiteiten

Rector prof. Arthur Mol is verheugd over de toppositie die Wageningen nu voor de zestiende keer inneemt: “We zien dat de energie en toewijding van docenten, onderwijsondersteunend personeel en stafmedewerkers zijn vruchten afwerpt. Daar zijn we erg blij mee. Tegelijk realiseer ik me dat deze moeilijke tijd heel veel vergt van de studenten en medewerkers. Zij verdienen dan ook alle lof voor hun inzet, creativiteit en incasseringsvermogen.”