Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)

De NBV is een vereniging voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. Tweemaal per jaar organiseert de NBV een themadag omtrent een actueel bodemkundig gerelateerd onderwerp.

De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiƫle Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS) en de International Union of Soil Sciences (IUSS).

NBV organiseert verschillende netwerkactiviteiten om de werkvelden en generaties van onze leden met elkaar te verbinden.