Vergelijk International Land and Water Management met andere opleidingen

Vergelijking van de opleiding International Land and Water Management met andere opleidingen in Wageningen of met opleidingen bij andere instellingen.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

BSc Internationale Ontwikkelingsstudies

Werk aan actuele ontwikkelingsvraagstukken zoals armoedebestrijding, vluchtelingenstromen en voedselzekerheid. Je houdt je bezig met veranderingen in levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en Europa.

BSc Soil, Water, Atmosphere

Je weet wat er gebeurt in de bodem, het grond- en oppervlaktewater en de atmosfeer en hoe dit met elkaar samenhangt. Met jouw natuurwetenschappelijke kennis van deze processen zorg je voor een duurzaam leefbare wereld.

BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Je maakt plannen voor de toekomst van steden en het platteland. Zo zorg je voor een goed leefmilieu voor mens, plant en dier. Je wordt landschapsarchitect, planner, beleidsmedewerker of onderzoeker.

BSc Environmental Sciences

Voor het oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken combineer je natuurwetenschappelijke kennis met technologische mogelijkheden en voor mens en maatschappij relevante aspecten. Je werkt in multidisciplinaire teams waarin jij je eigen inbreng hebt.

BSc Bos- en Natuurbeheer

Je leert hoe belangrijk de natuur is voor de maatschappij. Je verdiept je in de ecologische processen van natuurgebieden over de hele wereld inclusief de rol van dieren, bossen, andere vegetaties en het landschap. Maar je houdt je ook bezig met de meer maatschappelijke aspecten van natuur zoals beleid, de economie en hoe de mensen de natuur beleven.

BSc Tourism

Leer hoe toerisme bijdraagt aan economische ontwikkeling, het behoud van cultuur, natuur en milieu en speel een rol in de ontwikkeling en implementatie van duurzaam toerisme.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

Universitair niveau

Op universitair niveau zijn er geen opleidingen die direct overeenkomen met de BSc Internationaal Land- en Waterbeheer. Wel zijn er studies die elementen bevatten uit de BSc Internationaal land- en waterbeheer, zoals Hydrologie, Civiele techniek, Aardwetenschappen en Antropologie.

HBO-niveau

Op hbo-niveau heeft de bachelor Land- en Water Management bij Hogeschool Van Hall Larenstein raakvlakken. Bij deze opleiding gaat het echter vooral om het toepassen van kennis.

Bij de BSc International Land and Water Management van Wageningen University & Research ben je ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe kennis en zoek je naar oplossingen waarbij je gebruikmaakt van je sociaal-technische kennis.

Bovendien loop je net als bij een hbo-opleiding bij de BSc International Land and Water Management al stage in je bachelortijd. Bijna al onze studenten lopen stage het buitenland en zo leren zij de internationale praktijk kennen: een belangrijke en bijzondere ervaring!