Aansluitende masters - BSc Soil, Water, Atmosphere

Wageningen University & Research biedt masteropleidingen aan die logisch volgen op de bacheloropleiding Soil, Water, Atmosphere. Wil je na het behalen van je bachelor verder studeren, dan zijn deze opleidingen een goede keuze. Maar natuurlijk kun je er ook voor kiezen je studie voort te zetten aan een andere universiteit, in Nederland of in het buitenland.

Aansluitende masters

De volgende masteropleidingen zijn een logisch vervolg op de bacheloropleiding Soil, Water, Atmosphere:

Master Earth and Environment

Deze master is gericht op de natuurwetenschappelijke processen die onze aarde leefbaar maken. De nadruk ligt vooral op het begrijpen van samenhangende fysische, chemische en biologische processen en op het ontwikkelen van modellen die deze processen beschrijven. Daarmee kunnen scenario’s worden ontwikkeld die aantonen wat er kan gebeuren op lokale, regionale en/of mondiale schaal en ook op welke tijdschaal deze veranderingen zullen plaatsvinden. Op deze manier ben je in staat vraagstukken op te lossen die zich richten op de invloed van menselijke activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit, biodiversiteit of watermanagement.

Master Climate Studies

In deze master bestudeer je de wederzijdse beïnvloeding tussen vegetaties en hun groeiplaats. Het gaat hier om biogeochemische processen op diverse schalen, van micro tot regionaal / mondiaal. Het menselijk handelen heeft grote invloed op zulke processen, denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van broeikasgassen, aan zure regen en aan de gevolgen van het gebruik van kunstmest voor het grondwater.

Master Geo-information Science

Je houdt je in deze master bezig met het ontdekken, analyseren, presenteren en het gebruiken van geografische gegevens. Deze kennis zet je in bij het oplossen van omgevingsvraagstukken.

Master Development and Rural Innovation

Dit masterprogramma combineert technische achtergronden met sociale en life science processen om tot innovatieve oplossingen te komen op zeer uiteenlopende gebieden over de hele wereld. Centraal in deze opleiding staan veranderprocessen waarin een brug wordt gecreëerd tussen technologische aspecten en sociaal-organisatorische vraagstukken op gebieden zoals onder andere watermanagement, landbouw, rampenbeperking en gezondheid & hygiëne.

Een andere master binnen Wageningen

Afhankelijk van je vakkenpakket zijn er nog meer Wageningse masters interessant voor jou. Ook masters bij andere universiteiten zijn mogelijk.