Na de opleiding - BSc Soil, Water, Atmosphere

Je hebt je BSc Soil, Water, Atmosphere afgerond, en daarna een aansluitende master. Na afronding van zo'n master kun je een beroep als bodemkundige, hydroloog, aquatisch ecoloog, klimatoloog, GIS expert of meteoroloog kiezen en heb je de titel MSc op zak. Onze alumni vertellen voor welke baan zij gekozen hebben.

Beroepen na je bachelor

Na het afronden van een bachelor en master ben je klaar om aan het werk te gaan. Het werkveld waarin studenten Soil, Water, Atmosphere doorstromen is divers. Sommige gaan aan het werk als onderzoeker of gaan bij een adviesbureau werken. Andere studenten gaan aan de slag met een promotieonderzoek (PhD). Waar je gaat werken en wat je functie wordt, is uiteraard bij het begin van je studie niet te voorspellen.

Wat kan je worden?

Voorbeelden van werkgevers waar afgestudeerde Soil, Water, Atmosphere-studenten terecht komen zijn bijvoorbeeld Waterschappen, SWECO (voormalig Grontmij), Tauw en Arcadis. Maar ook universiteiten en hogescholen zijn belangrijke werkgevers. Hier werken afgestudeerden bijvoorbeeld als onderzoekers of docent. Daarnaast zijn ook NGO’s (non-governmental organisations) werkgevers waar afgestudeerden terechtkomen net als overheden.

Wat kan je worden?