Studieprogramma Soil, Water, Atmosphere

De BSc opleiding Soil, Water, Atmosphere duurt drie jaar. Tijdens deze opleiding krijg je zowel algemene vakken als domeinvakken in verschillende onderwijsvormen.

Eerste jaar

Je begint je studie met inleidende vakken op het gebied van bodem, water, atmosfeer en over de onderlinge samenhang tussen deze domeinen. Daarnaast krijg je vakken als wiskunde, (toegepaste) natuurkunde, scheikunde en ecologie. In het eerste jaar krijg je een aantal vakken samen met studenten van andere opleidingen. Bekijk de vakken in het eerste jaar (B1) in de Studiegids.

Tweede jaar

In het tweede jaar ga je dieper op de stof in. Je verdiept je in de meteorologie, hydrologie en bodemkunde. Je sluit het tweede jaar af met veldpractica waarbij je kennis gaat integreren en toepassen. Bekijk de vakken in het tweede jaar (B2) in de Studiegids.

Derde jaar

In het derde jaar schijf je een BSc Thesis, en heb je nog een paar verplichte vakken. Daarnaast heb je een half jaar aan vrije keuze. Daarin kun je zelf kiezen of je je kennis verbreedt of juist verdiept. Zo kan je de diepte in gaan binnen een van de domeinen of juist extra kennis op doen over de samenhang van de drie domeinen. Je kan ook de vrije ruimte gebruiken om een tijdje in het buitenland te studeren. De keuze is aan jou! Bekijk de vakken in het derde jaar (B3) in de Studiegids.

Onderwijsvormen

De bacheloropleiding Soil, Water, Atmosphere duurt drie jaar. De onderwijsvormen in deze studie zijn gevarieerd, met een afwisseling van colleges, practica en computergestuurd onderwijs tot veldwerk in binnen- en buitenland. Je doet met deze opleiding daardoor zowel praktische, toepasbare, als fundamentele kennis op.

Taal

De bachelor Soil, Water, Atmosphere wordt vanaf het studiejaar 2018/2019 volledig in het Engels gegeven. Zowel de literatuur als de colleges worden in het Engels verzorgd door docenten van verschillende nationaliteiten.

Planning bachelor Soil, Water, Atmosphere

Schedule BSC Soil, Water, Atmosphere


Terug naar BSc Soil, Water, Atmosphere