Studieprogramma - BSc Soil, Water, Atmosphere

De BSc opleiding Soil, Water, Atmosphere duurt drie jaar. Tijdens deze opleiding krijg je zowel algemene vakken als domeinvakken in verschillende onderwijsvormen.

Opbouw van de studie

Jaar 1

Het grootste deel van het eerste jaar dient als een algemene inleiding tot de vakgebieden Boden, Water en Atmosfeer. In deze vakken wordt de eerste theorie op het vakgebied gepresenteerd, wordt de onderlinge samenhang aangetoond tussen een breed scala van processen diep onder, in en ver boven het aardoppervlak, en kun je "je handen vuil maken" tijdens excursies en veld-/laboratoriumpractica. Een groot deel van het eerste jaar is ook gewijd aan de "steunvakken" (zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde), die de nodige achtergrond bieden voor de daaropvolgende studiejaren. De blauwe vakken in het figuur hieronder zijn verplichte vakken en de groene zijn keuze vakken.

Opbouw van jaar 1

Jaar 2

Het grootste deel van het tweede jaar bestaat uit onderwerpen die uw kennis binnen het domein in verbreden en/of verdiepen. Onderwerpen zijn onder meer de relatie tussen landschapsmorfologie en de kwaliteit/kwantiteit van het water; de rol en processen van broeikasgassen en de andere gassen in de bodem, water en atmosfeer; en de atmosferische dynamiek van weer, klimaat en het aardsysteem. In aanvullende vakken wordt het gebruik van simulatiemodellen en Geografische Informatiesystemen (GIS) onderwezen. Het tweede jaar wordt afgesloten met veldwerk, waarbij de nieuwe kennis in de dagelijkse praktijk wordt getest. Dagtochten naar andere gebieden in Nederland zijn opgenomen in verschillende cursussen. De blauwe vakken in het figuur hieronder zijn verplichte vakken en de groene zijn keuze vakken.

Opbouw van jaar 2

Jaar 3

Derdejaarsstudenten kunnen kiezen voor generalisatie of specialisatie (dus via breedte- of dieptevakken). Leer je bijvoorbeeld liever over alle drie de domeinen (bodem, water en atmosfeer), of concentreer je je liever op één domein? Zijn je favoriete vakken chemisch of biologisch van aard, of voel je je meer aangetrokken tot natuurkunde en wiskunde? Wat dacht je ervan om je keuzevakken te gebruiken voor iets totaal anders (zoals een minor uit een ander vakgebied), of om een tijdje in het buitenland te studeren? De keuze is aan jou! De vrije keuzevakken bieden ook de mogelijkheid om een minor te volgen, die in overleg met een studieadviseur wordt gekozen. Bekijk het overzicht van alle minors van Wageningen University & Research.

Het derde jaar wordt afgesloten met een klein individueel onderzoeksproject, vaak in een van de drie hoofddomeinen (Bodem, Water of Atmosfeer). Er zijn dus volop mogelijkheden om een afstudeeropdracht te kiezen die bij jou en je BSc past! De bacheloropleiding bereidt je ook voor op een aansluitende masteropleiding.

Opbouw van jaar 3

Onderwijsvormen

De bacheloropleiding Soil, Water, Atmosphere duurt drie jaar. De onderwijsvormen in deze studie zijn gevarieerd, met een afwisseling van colleges, practica en computergestuurd onderwijs tot veldwerk in binnen- en buitenland. Je doet met deze opleiding daardoor zowel praktische, toepasbare, als fundamentele kennis op.

Cirkeldiagram

Engels

De bachelor Soil, Water, Atmosphere wordt vanaf het studiejaar 2018/2019 volledig in het Engels gegeven. Zowel de literatuur als de colleges worden in het Engels verzorgd door docenten van verschillende nationaliteiten.

Studeren in het buitenland

Het programma stimuleert je om je horizon te verbreden, ook in het buitenland. In het derde jaar kun je je keuzevakken kiezen aan een universiteit buiten Nederland. Wij onderhouden banden met diverse partneruniversiteiten, zodat diverse cursussen met aan dierwetenschappen gerelateerde onderwerpen kunnen worden aangeboden.

Het doel van een uitwisseling is om studenten in staat te stellen interessante vakken te volgen die complementair zijn aan ons eigen programma, en om studenten bewust te maken van de mondiale vraagstukken rondom dierwetenschappen. Bovendien krijg je een internationale mentaliteit en aanpak. Landen die momenteel deelnemen aan dergelijke uitwisselingsprogramma's zijn bijvoorbeeld Canada, Australië, Zweden en Portugal. Lees ook eens het verhaal van Leandre.

De mogelijkheid om in het buitenland te studeren is afhankelijk van uitwisselingsovereenkomsten tussen partneruniversiteiten en toelatingseisen die door deze universiteiten worden gesteld. Om in aanmerking te komen voor een BSc-uitwisselingsminor moeten studenten daarom aan enkele vooropleidingseisen voldoen.

Meer informatie over uitwisselingen in het algemeen en de partneruniversiteiten van Wageningen is te vinden op de website van het Wageningen Exchange Office.

Terug naar BSc Soil, Water, Atmosphere