Toelating en inschrijving bachelor Soil, Water, Atmosphere

Wil je weten of je met jouw diploma wordt toegelaten tot de opleiding Soil, Water, Atmosphere? Bekijk dan hieronder de toelatingseisen.

VWO-diploma

Je bent onvoorwaardelijk toelaatbaar voor de bacheloropleiding Soil, Water, Atmosphere met een VWO diploma met het profiel Natuur & Techniek (N&T). Met het profiel Natuur & Gezondheid (N&G) heb je ook natuurkunde nodig.

Heb je het profiel Cultuur en Maatschappij, dan wordt je toegelaten mits je ook Wiskunde A of B, Natuurkunde en Scheikunde gehaald hebt. Met het profiel Economie & Maatschappij ben je toelaatbaar mits je ook Natuurkunde en Scheikunde gehaald hebt.

VWO-diploma voor 2010

Met een vwo-diploma van de oude 2e fase kun je tot de BSc Soil, Water, Atmosphere toegelaten worden met het profiel Natuur en Techniek (N&T) of Natuur en Gezondheid (N&G). Het is ook mogelijk om met een Cultuur en Maatschappij (C&M) of Economie en Maatschappij (E&M) profiel toegelaten te worden, maar dan moet je wel de vakken Wiskunde B1, Natuurkunde 1 en Scheikunde 1 gehaald hebben.

Toelating met andere diploma’s

Ben je geïnteresseerd in de opleiding Soil, Water, Atmosphere maar mis je een verplicht vak? Of wil je instromen met een HBO-propedeuse of een buitenlands diploma? Er zijn mogelijkheden om alsnog toegelaten te worden tot de opleiding maar dit wordt per geval bekeken door de Bachelor Toelatingscommissie. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Bachelor Toelatingscommissie via studentadministration@wur.nl of 0317-484223.

Meer over toelatingseisen van opleidingen

Schrijf je in voor de bachelor Soil, Water, Atmosphere