Studieprogramma - BSc Biologie

De bachelor Biologie duurt drie jaar. De eerste anderhalf jaar bestaan uit vakken uit het basisprogramma. Na afronding van het basisprogramma kies je voor één van de vier specialisaties. Na je specialisatie heb je nog vrije keuzeruimte en maak je je BSc thesis. Je studeert per week gemiddeld 40 uur (thuis en op de campus) en dat doe je 42 weken per jaar.

In het eerste jaar zijn alle colleges Nederlandstalig (met uitzondering van een enkel gastcollege). Dit zorgt voor een goede aansluiting met je voorkennis van de middelbare school. Veel boeken zijn wel in het Engels, omdat ze door internationale wetenschappers zijn geschreven. Gedurende het tweede jaar ga je enkele vakken in het Engels volgen, en in je derde jaar is het merendeel van je vakken volledig Engelstalig. Er is dus een geleidelijke overgang van Nederlandstalig naar Engelstalig.

Opbouw van de studie

Jaar 1

Je leert tijdens het eerste deel van je bachelor ‘van klein naar groot’. Je begint met moleculen en cellen en zoomt steeds verder uit naar organismen en ecosystemen. De kennis van de kleine schaalniveaus helpt je om processen op grotere schaalniveaus te begrijpen. Je krijgt ook vakken over grensoverschrijdende onderwerpen als evolutie en gezondheid. In het basisprogramma zitten bovendien belangrijke steunvakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en modelleervaardigheden.

Kijk hier voor een lijst van vakken van de bachelor Biologie.

Skills portfolio

Tijdens de bachelor leer je verschillende vaardigheden zoals presenteren, informatie verzamelen, samenwerken en wetenschappelijk schrijven. In je skills portfolio houd je bij hoe je deze vaardigheden over de jaren heen ontwikkelt.

Jaar 2

Tijdens het eerste gedeelte ga je verder met het basisprogramma om verder uit te zoomen.

Specialisatie

Na ongeveer anderhalf jaar heb je het basisprogramma afgerond. Na het basisprogramma kies je één van de vier specialisaties. Je studieadviseur kan je begeleiden bij het kiezen van een specialisatie. Dit zijn de vier specialisaties:

Jaar 3

In het eerste gedeelte van je derde jaar rond je je specialisatie af.

Vrije keuze

het tweede deel van het derde jaar bestaat uit vrijekeuzeruimte. Deze vrijekeuzeruimte kun je in principe opvullen met elk willekeurig vak dat aan de universiteit gegeven wordt. Je kunt je verder in een biologische discipline verdiepen, maar je kunt bijvoorbeeld ook vakken volgen op het gebied van communicatie, data science of landinrichting. Je mag ook vakken volgen bij een andere universiteit in Nederland of zelfs buiten Nederland.

Minors

In je vrije keuzeruimte kun je in plaats van losse vakken ook een minor volgen. Een minor is een set bij elkaar passende vakken. Wageningen University & Research biedt zo’n 50 verschillende minors aan over allerlei thema’s binnen het wetenschapsgebied van de universiteit. Je kunt zelfs een individuele minor samenstellen als je speciale wensen hebt. Klik hier voor meer informatie over minors aan Wageningen University & Research.

BSc thesis

De afsluiting van de bachelor bestaat uit een BSc thesis. Tijdens je thesis kan je al je geleerde kennis en vaardigheden van de bachelor gebruiken. De thesis bestaat uit een eigen onderzoek van 8 weken, inclusief het schrijven van een artikel en het geven van een presentatie. Veel studenten combineren literatuuronderzoek met labonderzoek of veldwerk.

Bij elk van de vier specialisaties vind je een verhaal van een student over zijn of haar BSc thesis.

Onderwijsvormen

Hoorcollege

Tijdens een hoorcollege volg je met een collegezaal vol medestudenten de uitleg van een docent. De docent vertelt over de leerstof, leidt je door de moeilijke delen van het boek, geeft voorbeelden en stof tot nadenken.

Werkcolleges

Bij een werkcollege ben je alleen of met een kleine groep studenten actief met opdrachten bezig. Er zijn vaak extra veel docenten aanwezig die je kunnen helpen met problemen en vragen.

Groepswerk

Tijdens groepswerk werk je met een kleine groep medestudenten onder begeleiding van een docent aan een probleem of casus.

Labpractica

De praktijk is naast de theorie erg belangrijk in de biologie. Tijdens labpractica voer je alleen of in groepjes experimenten uit in een laboratorium.

Veldpractica/excursies

Bij veldpractica en excursies in Nederland en het buitenland leer je onder andere wat veldwerk inhoudt en je ziet voorbeelden uit de theorie in de praktijk.

Computerpractica

Niet alle practica voer je uit in het laboratorium of in het veld. Computers worden vooral gebruikt voor grote berekeningen, modellen, simulaties, analyses en het maken van schema’s en grafieken.

Zelfstudie

Voor zelfstudie wordt in het rooster tijd vrijgemaakt, maar je mag het helemaal zelf inplannen. Overal op de universiteit zijn studieruimten beschikbaar, maar je kunt natuurlijk ook thuis studeren.

Studiebegeleiding

Studieadviseurs

De biologieopleiding beschikt over een opleidingsteam bestaande uit een opleidingsdirecteur, vijf studieadviseurs, een secretaresse en een studievoorlichter. 

Je kunt altijd voor een gesprek terecht bij één van de studieadviseurs. Ze kunnen je helpen met de planning van je studie, het kiezen van specialisaties en vakken, studieproblemen of privézaken die het studeren beïnvloeden.

Eerstejaars begeleiding

Wageningen University & Research kent een bindend studieadvies. Studenten moeten in hun eerste studiejaar tenminste 36 ECTS halen om zich het volgende studiejaar weer in te mogen schrijven. In het eerste jaar besteden we extra tijd aan studiebegeleiding om de studenten op gang te helpen bij hun studie.

Tijdens de eerste periode van het collegejaar geven de studieadviseurs wekelijkse informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten hoor je onder andere waar je benodigde informatie kunt vinden, waar je met vragen en problemen terecht kunt, hoe je je moet inschrijven voor vakken en hoe het jaar er uit zal zien.

Gedurende het jaar nodigen de studieadviseurs de studenten op verschillende momenten uit voor een gesprek. Voor de kerstvakantie nodigen ze alle studenten uit voor een kennismakingsgesprek. In januari en mei nemen ze contact op met studenten met tegenvallende studieresultaten. Ook biedt de universiteit studievaardighedencursussen aan die je kunnen helpen effectiever te studeren.